Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí 72. zasedání Rady kvality ČR byla schválena realizace 20. ročníku Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací s posunutým harmonogramem.

Pro rok 2020 byly vyhlášeny tyto programy:

  • Národní cena kvality České republiky START PLUS, CAF, EXCELENCE
  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

v následujících kategoriích:

  • Digitální stát
  • Byznys
  • Chytré inovace
  • Rodinné podnikání (rodinné firmy se mohou hlásit také do kategorií Byznys a Chytré inovace)

Přihlášky a statuty programů zahrnující nové kategorie jsou k dispozici zde:

Program START PLUS

Program Excelence

Program CAF

Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

Přihlášky je možné podávat do 31. července 2020 (v případě kategorie Rodinné podnikání do 15. srpna 2020) na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR: sekretariatRKCR@mpo.cz.

Harmonogram NCK 2020