Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Výzva k přihlašování do Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za CSR

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali, že na základě rozhodnutí 72. zasedání Rady kvality ČR byla schválena realizace 20. ročníku Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací s posunutým harmonogramem.

Pro rok 2020 byly vyhlášeny tyto programy:

  • Národní cena kvality České republiky START PLUS, CAF, EXCELENCE
  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

v následujících kategoriích:

  • Digitální stát
  • Byznys
  • Chytré inovace
  • Rodinné podnikání (rodinné firmy se mohou hlásit také do kategorií Byznys a Chytré inovace)

Přihlášky a statuty programů zahrnující nové kategorie jsou k dispozici zde:

Program START PLUS

Program Excelence

Program CAF

Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost

Přihlášky je možné podávat do 31. července 2020 (v případě kategorie Rodinné podnikání do 15. srpna 2020) na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR: sekretariatRKCR@mpo.cz.

Harmonogram NCK 2020