Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Ocenění za CSR

Národní cena ČR za CSR

V roce 2016 Rada kvality České republiky převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Úspěšní účastníci v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost obdrží národní i mezinárodní ocenění „Committed to Sustainability“.

Účast v Národní ceně za společenskou odpovědnost není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Kategorie Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost:

 1. velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci,
 2. malá a střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci,
 3. organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání.

 

Proces programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost:

 1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Po uzávěrce přihlášek bude organizace vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost.
 2. Smlouva o spolupráci
 3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 31. 8. 2018.
 4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne během měsíce září. V Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost proběhne hodnocení na místě 1 den a budou zvoleni 2 hodnotitelé.
 5. Vyhodnocení – Rada pro hodnocení, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
 6. Slavnostní předávání Národních cen ve Španělském sále Pražského hradu – vyhodnocení výsledků všech programů Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost proběhne 27. 11. – začíná dopolední tiskovou konferencí a končí slavnostním předáváním Národních cen ve Španělském sále Pražského hradu.
 7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Committed to Sustainability“ (platnost 2 roky)
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty ke stažení

Název Dokumentu Formát
Statut Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost .pdf stáhnout
Přihláška .doc stáhnout