Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Informační odvětví portálu

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník.

Snahou bylo informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR (Corporate Social Responsibility) jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí.

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a krajským úřadem příslušného kraje pro daný rok. Předpokládá se i spolupráce s dalšími regionálními organizacemi včetně Hospodářských komor.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad, uchazeči vyplňují jednoduchý sebehodnotící dotazník. Hodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé.

Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR.

V současné době Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlašuje kromě Moravskoslezského kraje také Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj.

Jak se přihlásit

Informace k přihlášení do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost naleznete na webových stránkách jednotlivých krajů.

Každý kraj si určuje vlastní podmínky ocenění, a proto se termíny i kategorie liší v závislosti na daném kraji.

Dokumenty ke stažení

Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Vzor dotazníku k Cenám hejtmana

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.