Cena hejtmana
Informační odvětví portálu

Cenu hejtmana realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Snahou bylo informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Cena hejtmana je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí. Cenu hejtmana realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a krajským úřadem příslušného kraje pro daný rok. Předpokládá se i spolupráce s dalšími regionálními organizacemi včetně Hospodářských komor.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad, uchazeči vyplňují jednoduchý sebehodnotící dotazník. Hodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé. Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ĆR.

V současné době Cenu hejtmana vyhlašuje kromě Moravskoslezského kraje také Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj.

 

Jak se přihlásit

Informace k přihlášení do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost naleznete na webových stránkách jednotlivých krajů. Každý kraj si určuje vlastní podmínky ocenění, a proto se termíny i kategorie liší v závislosti na daném kraji.
 

Dokumenty ke stažení

Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Aktualizace dotazníku k Cenám hejtmana

 

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.