Studentské práce

Studentské práce

Informační odvětví portálu

Studentské práce

SOKOLOVSKÁ, Ivana. Společenská odpovednost jako faktor při výběru zaměstnání (ČR). Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 119 s.

ŠULOVÁ, Veronika. Společenská odpovědnost v cestovním ruchu. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 104 s.

ROZKOŠNÁ, Markéta. Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 102 s.

BARTOŠ, Tomáš. Využití konceptu CSR u společností působících v oblasti vodohospodářství. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019, 87 s.

ČERMÁK, Jakub. Společenská odpovědnost malých a středních podniků v oděvním průmyslu. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2018, 46 s.

PODŠKUBKOVÁ, Liliana. Corporate Social Responsibility of Microbreweries. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2018, 78 s.

BOLFOVÁ, Natálie. Responsible Brand Management. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2018, 68 s.

HABARTA, Roman. Společenská odpovědnost v bankovním sektoru. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2018, 95 s.

RADCHYCH, Olga. Analýza CSR aktivit ve velkých firmách. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, 59 s.

SMEJKAL, Štěpán. Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, 58 s.

BOČINCOVÁ, Lenka. Rola spoločenskej zodpovednosti vo vnímaní zákazníkov obchodov so zdravou výživou (ČR). Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 99 s.

ŠULOVÁ, Veronika. Návrh GRI reportingu pro malý průmyslový podnik. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 75 s.

SHILKOVA, Nadezda. Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 91 s.

ŠTĚRBA, Jiří. Reporting společenské odpovědnosti firem v chemickém průmyslu České republiky. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 124 s.

DANG, Thanh HoanThi. Social Responsibility of High Education Institution in Vietnam. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 96 s.

POLEŠOVSKÁ, Lucie. Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 123 s.

KLIMKOVÁ, Lucia. Corporate Social Responsibility in Banking Industry. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 98 s.

GALBAVÁ, Ivana. Spoločenská zodpovednosť firiem v oblasti telekomunikačných služieb v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017, 138 s.

ŠEVČÍKOVÁ, Terézia. Corporate Social Responsibility in the Gambling and Betting Activities Industry. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2016, 76 s.

VENCOUROVÁ, Monika. Řízení společenské odpovědnosti firem v mezinárodním prostředí. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2016, 96 s.

BÍM, Michal. Corporate Social Responsibility in Automotive Industry. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2016, 112 s.

GRABEC, Tomáš. Společenská odpovědnost ve veřejné správě. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2016, 117 s.

BUBLOVÁ, Aneta. Společensky odpovědné podnikání. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2016, 99 s.

DUŠOVÁ, Dorota. Vnímání CSR aktivit zákazníky podniku/podniků. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2016, 111 s.

MALÁ, Markéta. Lokální rozměr společenské odpovědnosti firem (na příkladu Žďárska). Středoškolská odborná činnost. Gymnázium Žďár nad Sázavou, 2016, 71 s.

ŠEVČÍKOVÁ, Terézia. Corporate Social Responsibility in the Gambling and Betting Activities Industry. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2016, 76 s.

FIALOVÁ, Lucie. Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2015, 74 s.

FRANTIŠKOVÁ, Kateřina. Analýza společensky odpovědných aktivit podniku. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2015, 133 s.

KUBOVČÍKOVÁ, Anna. Spoločenská zodpovednosť firiem v odvetví výroby z gumy a plastu v Slovenskej a Českej republike. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2015, 105 s.

JIROUŠKOVÁ, Jitka. Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, 97 s.

JÍLKOVÁ, Andrea. Corporate Social Responsibility Concept in the Ice Cream Industry. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2015, 70 s.

KLIČKOVÁ, Adéla. Koncept společenské odpovědnosti ve společnosti Iveco Czech Republic, a.s. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2015, 77 s.

KRUMMEROVÁ, Ivona. Přístup státních a nestátních aktérů ke globální iniciativě UN Global Compact – případová studie České republiky. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2015, 71 s.

BŘEZINOVÁ, Anna. Důsledky vlivu společenské odpovědnosti na výkonnost podnikatelských subjektů a nevládní neziskové organizace. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2014, 119 s.

VENCLOVÁ, Eva. Analýza přístupů k problematice společenské odpovědnosti podniku. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 2014, 116 s.

HEMERKOVÁ, Veronika. Corporate Social Responsibility in the Tourist Industry in the Czech Republic. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, 2014, 57 s.

JELÍNKOVÁ, Markéta. Measuring Impacts of Corporate Social Responsibility. Case Study on Financial Literacy in the Czech Republic. Master Thesis. University of Economics, Prague, 2012, 134 s.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.