Odborné sekce Rady kvality

Odborné sekce Rady kvality

Přehled odborných sekcí:

1. Kvalita v průmyslu (vč. obranného a bezpečnostního průmyslu), stavebnictví, energetice a dopravě

Předseda: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (Hospodářská komora České republiky)

Místopředseda:     Ing. Petr Jonák (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Místopředseda:     Ing. Jiří Nouza (KZPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR)

2. Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele

Předseda:               Ing. Tomáš Prouza, MBA (Svaz obchodu a cestovního ruchu)

Místopředseda:     Ing. Jindřich Fialka (Ministerstvo zemědělství)

Místopředseda:     Mgr. Viktor Vodička (Sdružení českých spotřebitelů)

3. Kvalita ve veřejném sektoru

Předseda:               Ing. Mgr. David Sláma (Ministerstvo vnitra)

Místopředseda: Mgr. Blanka Kavková (Ministerstvo zdravotnictví)

Místopředseda:     Mgr. Jan Vrbický (MPSV)

4. Kvalita a udržitelný rozvoj

Předseda:               Ing. Šárka Janků, Ph.D.

Místopředseda:    prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (DTO)

Místopředseda:     Mgr. Daniel Hájek (MŽP)

5. Infrastruktura kvality

Předseda:                 Ing. Jiří Růžička, MBA (Český institut pro akreditaci)

Místopředseda:      Mgr. Viktor Pokorný (ÚNMZ)

Místopředseda:      Ing. Jan Prokš, Ph.D. (Elektrotechnická asociace ČR)

6. Kvalita v rodinném podnikání

Předseda:               Ing. Libor Musil, MBA (AMSP ČR)

Místopředseda:     Roman Pommer (Hospodářská komora České republiky)

Místopředseda:     Ing. Ivo Hříbek (MPO)