Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017-2022

Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017-2022

Informační odvětví portálu

Národní akční plán pro implementaci Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva si klade za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností.

Cílem Akčního plánu není jen stanovení úkolů a doporučení. Příprava Akčního plánu byla příležitostí zhodnotit již uskutečněné procesy a opatření, které v oblasti byznysu a lidských práv probíhají nezávisle na tomto Akčním plánu. V neposlední řadě plán cílí na rozšíření povědomí o konceptu byznysu a lidských práv. Dobře informovaný podnikatel se může vyhnout chybám z neznalosti a nedbalosti.

Koncept byznysu a lidských práv se úzce dotýká otázek společenské odpovědnosti podniků. Oba koncepty se v mnohém překrývají, v podstatě však jde o odlišnou problematiku. Závazky společenské odpovědnosti (tzv. CSR) podniky přijímají, aby z vlastní vůle a vlastními prostředky pomáhaly zlepšovat kvalitu života místní komunity i společnosti jako celku. Patří sem vztah k zaměstnancům, zájem o dopady podnikání, charitativní projekty, podpora angažovaných občanů, ochrana životního prostředí či budování a provozování obecně prospěšných zařízení.

Na přípravě Národního akčního plánu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců ministerských resortů (MPO, MŽP, MPSV, MZV, MSp), neziskového sektoru (včetně NaZemi), zaměstnavatelských a zaměstnaneckých svazů a samotných firem.

Strategický dokument byl schválen vládou České republiky dne 23. října 2017.

Usnesení vlády

Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022

English version: National Action Plan on Business and Human Rights 2017-2022

MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝM OBLASTEM NAP

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO BYZNYS A LIDSKÁ PRÁVA

VÝKLADOVÉ PŘÍRUČKY A DALŠÍ MATERIÁLY

UŽITEČNÉ ODKAZY – BYZNYS A LIDSKÁ PRÁVA

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.