Kontakt

Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Na Františku 32, 110 15  Praha 1

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., vedoucí oddělení, tel.: +420 224 852 735,

e-mail: miroslav.svoboda@mpo.cz

Bc. Lucie Košanová, referent, tel.: +420 224 853 178, e-mail: kosanova@mpo.cz