Kontakt

Kontakt

Informační odvětví portálu

Sekretariát Rady kvality ČR

E-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz