Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Kontakt

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení, tel.: +420 224 852 225, e-mail: simkova@mpo.cz
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., referent, tel.: +420 224 852 735, e-mail: miroslav.svoboda@mpo.cz
Adresa:                 Na Františku 32, 110 15  Praha 1