Ocenění za kvalitu a CSR

Ocenění za kvalitu a CSR

Národní ceny České republiky pro rok 2021

 • Národní cena kvality České republiky v programech EXCELENCE, START a CAF.
  • kategorie programu EXCELENCE: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu START: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu CAF: Digitální stát (veřejný sektor).
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost.
  • kategorie NC ČR za CSR: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE a START je harmonizována s mezinárodními schématy uznávání EFQM: Recognized by EFQM a Qualified by EFQM. Tato schémata uznávání EFQM vycházejí z Modelu EFQM 2020. Schémata uznávání EFQM může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti, přičemž program START (Qualified by EFQM) je programem určeným pro organizace s nižší úrovní vyspělosti než program EXCELENCE (Recognised by EFQM).

Účastník NCK ČR programů EXCELENCE A START získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Recognized by EFQM nebo Qualified by EFQM).

Národní cena kvality České republiky program CAF (Společný hodnotící rámec), je mezinárodním rámcem pro hodnocení vyvinutý Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Program CAF slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Společný hodnotící rámec CAF vychází z Modelu excelence 2013.

Účastník NCK ČR programů CAF získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact. Toto schéma uznávání EFQM vychází z Modelu excelence EFQM 2013. Organizace soutěžící v NC ČR za CSR získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Účastník NC ČR za CSR získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání si klade za cíl poskytnout rodinným firmám zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky účastí v soutěži získají objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě.

Vítězové NC ČR za kvalitu v rodinném podnikání obdrží diplom. Všichni účastnící obdrží pamětní list. Rodinné firmy mohou soutěžit také ve zvoleném programu NCK ČR, kromě programu CAF nebo v NC ČR za CSR, kromě kategorie Digitální stát (veřejný sektor).

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků. Do soutěže o NC ČR za CSR se organizace mohou přihlásit maximálně jednou za dva roky.

Více informací o jednotlivých programech naleznete pod příslušnými odkazy (viz MENU vlevo)