Ocenění za kvalitu a CSR

Ocenění za kvalitu a CSR

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Národní ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality ČR, jehož účelem je podporovat a propagovat udržitelnou kvalitu života a konkurenceschopnost České republiky. Rada kvality ČR vyhlašuje Národní ceny ČR, koordinuje a usměrňuje další aktivity vyplývající z Národního programu kvality. Rada kvality zabezpečuje, aby se účel, obsah a význam Národních cen ČR, dalších ocenění za kvalitu a společenskou odpovědnost a značek kvality, dostal do povědomí občanů.

Národní ceny se tak velkou měrou podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Národní ceny pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci, která je provázená společensky odpovědným a udržitelným chováním, a tím přispívají ke konkurenceschopnosti organizací České republiky.

21. ročník Národních cen České republiky umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programech EXCELENCE, START a CAF.
  • kategorie programu EXCELENCE: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu START: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
  • kategorie programu CAF: Digitální stát (veřejný sektor).
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost.
  • kategorie NC ČR za CSR: Digitální stát (veřejný sektor), Byznys (soukromý sektor – výroba a služby), Chytré inovace (vzdělávání, věda a výzkum).
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE a START jsou nadále harmonizovány s mezinárodními schématy uznávání EFQM. Tyto programy však prošly radikální změnou vyvolanou reakcí na zcela nová schémata uznávání EFQM: Recognized by EFQM a Qualified by EFQM. Tato schémata uznávání EFQM vycházejí z nového Modelu EFQM 2020. NCK ČR program EXCELENCE a START může využít každá organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti, přičemž program START (Qualified by EFQM) je programem určeným pro organizace s nižší úrovní vyspělosti než program EXCELENCE (Recognised by EFQM).

Účastník NCK ČR programů EXCELENCE A START získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM: Recognized by EFQM, Qualified by EFQM.

Národní cena kvality České republiky program CAF (Společný hodnotící rámec), je mezinárodním rámcem pro hodnocení vyvinutý Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Program CAF slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Společný hodnotící rámec CAF, resp. Model CAF 2013, vychází z Modelu excelence 2013.

Možnost soutěžit v prostředí nového Modelu CAF 2020, nepodstatně upraveného Modelu CAF 2013, který nadále využívá Model excelence EFQM 2013, bude aktuální až v příštím ročníku Národních cen kvality.

Účastník NCK ČR programů CAF získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact. Toto schéma uznávání EFQM vychází z Modelu excelence EFQM 2013. Organizace soutěžící v NC ČR za CSR získají objektivní pohled na svoji úroveň plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Účastník NC ČR za CSR získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání si klade za cíl poskytnout rodinným firmám zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky účastí v soutěži získají objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě.

Všichni účastnící NC ČR za kvalitu v rodinném podnikání obdrží pamětní list. Rodinné firmy mohou soutěžit ve zvoleném programu NCK ČR, kromě programu CAF nebo v NC ČR za CSR, kromě kategorie Digitální stát (veřejný sektor).

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Více informací o jednotlivých programech naleznete pod příslušnými odkazy (viz MENU vlevo).