Charta kvality
Informační odvětví portálu

Charta kvality ČR

Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů. 

Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:

  • Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality;
  • Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního o nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti;
  • Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;
  • Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací;
  • Podporovat a šířit dobré jméno „České kvality“ ve světě;
  • Usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích;
  • Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky.

Chartu kvality České republiky podepsali – zakládající signatáři

Jan Fischer, předseda vlády ČR
Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR
Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR
Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR
Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR
Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Břetislav Ošťádal, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR
Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Pavel Dušek, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Miroslav Jedlička, předseda České společnosti pro jakost
Pavel Ryšánek, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality
Růžena Petříková, ředitelka Domu techniky Ostrava

Charta kvality

Listina signatářů Charty kvality_leden 2016

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.