Platforma zainteresovaných stran CSR
Informační odvětví portálu

Vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR, která má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Platforma je odrazem dobrovolné vůle organizací soukromého i veřejného sektoru vést diskuzi a dialog v oblasti společenské odpovědnosti, jakožto jednoho ze znaků vzájemné spolupráce. Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje.

Organizaci, činnosti a výstupy Platformy zajišťuje odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Výstupy Platformy přispívají k realizaci a vyhodnocování úkolů Národního akčního plánu CSR.

Účastníkem Platformy se může stát organizace soukromého i veřejného sektoru zabývající se společenskou odpovědností či subjekt zastřešující určitou odbornou či zájmovou oblast soukromého a veřejného sektoru. Účastníkem Platformy se organizace stává zasláním přihlášky na adresu odboru podnikatelského prostřední a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Statut platformy CSR

 Přihláška

 

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.