Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Změny a priority Rady kvality ČR v rozhovoru s jejím 1. místopředsedou Pavlem Vinklerem

Funkci 1. místopředsedy Rady kvality ČR převzal v červenci 2019 Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání. Pane místopředsedo, jaké změny se v rámci Rady kvality pod novým vedením udály? V úvodu je třeba říci, že vedení Rady kvality doznalo změn nejen na funkci 1. místopředsedy, ale i předsedy Rady kvality. Zároveň s personálními … Continue reading Změny a priority Rady kvality ČR v rozhovoru s jejím 1. místopředsedou Pavlem Vinklerem

  více zde
13. 3. 2020

Newsletter CSR - březen 2020

V pořadí šesté vydání Newsletteru CSR (první v roce 2020) je zaměřeno především na téma oceňování v oblasti kvality a CSR a příspěvky držitelů ocenění. Rozhovor pro březnové vydání Newsletteru CSR poskytl 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler. V březnovém vydání Newsletteru CSR se mj. dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o podzimní národní konferenci … Continue reading Newsletter CSR – březen 2020

  více zde
10. 3. 2020

VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU „CENY HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST“

Dne 21. ledna 2020 vyhlašuje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky, které v roce 2019 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost. Cenou za společenskou odpovědnost chce hejtmanka kraje Ivana Stráská poděkovat firmám, obcím a … Continue reading VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU „CENY HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST“

  více zde
24. 1. 2020