Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Odpovědní zahraniční investoři budou oceněni

V letošním roce budou poprvé oceněni zahraniční investoři, kteří působí v České republice, reinvestují zde své zisky a podílí se prostřednictvím CSR projektů na rozvoji české ekonomiky a společnosti. Udělování ocenění odpovědným investorům vyplývá z usnesení vlády č. 838 ze dne 12. prosince 2018 k Národnímu akčnímu plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023. … Continue reading Odpovědní zahraniční investoři budou oceněni

  více zde
3. 7. 2019