Infrastruktura kvality

Infrastruktura kvality

Kromě mezinárodní infrastruktury kvality má každá země národní infrastrukturu kvality (QI). QI zahrnuje národní instituce, které poskytují rámec a služby pro zvyšování kvality a bezpečnosti produktů a služeb nabízených na místním i zahraničním trhu – vizte ilustrační obrázek:

QI má jak geografický, tak funkční rozměr. Při účinném používání hraje QI důležitou roli v národním, evropském i globálním obchodu, příspěvku k inovacím, využívání technologií a znalostí k ochraně spotřebitelů a životního prostředí.

Pokud jde o uživatele QI, mezi důležité zúčastněné strany patří např. průmysl, společnosti poskytující služby, státní a městské instituce, zdravotní a sociální péče, průmyslová a obchodní sdružení, tvůrci norem a spotřebitelé.