Rada kvality ČR

Rada kvality ČR

Informační odvětví portálu
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 98a1cd82-logo_radakvality_cmyk.jpg.

Rada kvality České republiky je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky , zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie.

V Radě jsou zástupci jednotlivých správních úřadů, obchodní inspekce, akreditace a normalizace, tak i zástupci nevládních organizací, jako jsou podnikatelské svazy a uskupení, zástupci spotřebitelů a nevládních profesních organizací.

Podle projednávané problematiky jsou zváni zástupci dozorových orgánů, metrologie, zkušebnictví atd.

Rada též spolupracuje se zahraničními organizacemi, které se zabývají problematikou kvality, životního prostředí, bezpečnosti a společenské odpovědnosti a dalšími organizacemi podobného zaměření.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.