program EXCELENCE

Rada kvality České republiky pracující v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, motivuje organizace podnikatelského i veřejného sektoru k využívání moderních nástrojů řízení vedoucích k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům. Program EXCELENCE, který představuje nejvyšší ocenění Národní ceny kvality České republiky. Program EXCELENCE je založen na hodnocení výkonnosti organizace a je plně harmonizován s Modelem excelence EFQM. Hodnocení výkonnosti organizace je založeno na sebehodnocení a následném externím hodnocení.

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE je plně harmonizován s mezinárodním Modelem EFQM Recognised for Excellence. Úspěšní účastníci v Národní ceně kvality české republiky programu EXCELENCE obdrží dle počtu bodů národní a mezinárodní ocenění Recognised for Excellence (3 až 5 hvězd).

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu EXCELENCE není zpoplatněna.

 Proces programu EXCELENCE:

  1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Organizace bude vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu EXCELENCE.
  2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 31.7.2020, což je finální termín pro podání přihlášek.
  3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 30. 9. 2020.
  4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 31. 12. 2020. Dle velikosti organizace budou zvoleni hodnotitelé a doba hodnocení. V Národní ceně kvality České republiky v programu EXCELENCE mohou být zvoleni 2 až 5 hodnotitelů a doba externího hodnocení je 2 až 5 dní.
  5. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, stanovuje výsledné pořadí.
  6. Slavnostní předávání Národních cen proběhne z důvodu pandemie ve 2. čtvrtletí roku 2021.
  7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení programu EXCELENCE, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

  1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Recognised for Excellence“ (platnost 2 roky)
  2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
  3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty:

Statut

Přihláška – vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 31. července 2020 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz

Podkladová zpráva

Průvodce pro účastníky

Model Excelence EFQM 2013