Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Informační odvětví portálu

Užitečné odkazy

Domácí

Asociace společenské odpovědnosti
Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost

Business Leaders Forum
Platforma pro společensky odpovědné podnikání

Byznys pro společnost
Odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
Občanské sdružení usilující o vytvoření podmínek pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí

Národní politika kvality
Národní program kvality a společenské odpovědnosti

P3 – People, Planet, Profit
Nezisková organizace věnující se problematice sociálního podnikání

Odpovědné veřejné zakázky
Webové stránky MPSV ČR o sociálně odpovědném veřejném zadávání

Společenská odpovědnost a etika v podnikání 

Videokurz Provozně ekonomické fakulty MENDELU

CSR na VŠ

Přehled VŠ s předměty CSR

Světové

CSR Europe
Evropský portál společenské odpovědnosti firem

UN Global Compact
Největší platforma společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN

Dow Jones Sustainability Indices
index hodnotící výkonnost světových firem v oblasti udržitelného rozvoje

Evropská komise
Společenská odpovědnost firem

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.