Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

O portálu

Národní informační portál o CSR je oficiálním portálem České
republiky věnující se společenské odpovědnosti organizací (CSR).
Správcem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, národní
gestor problematiky CSR.

Cílem portálu je informovat podniky, neziskové organizace, orgány veřejné správy i širokou veřejnost o novinkách z oblasti společenské odpovědnosti a aktivitách státních orgánů a dalších zainteresovaných aktérů, kteří aktivně přispívají k rozvoji společenské odpovědnosti organizací v České republice.