O portálu

O portálu

Oficiální portál Rady kvality ČR je oficiálním portálem České
republiky věnující se řízení kvality a společenské odpovědnosti organizací (CSR).
Správcem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem portálu je informovat podniky, neziskové organizace, orgány veřejné správy i širokou veřejnost o novinkách z oblasti řízení kvality a společenské odpovědnosti a aktivitách státních orgánů a dalších zainteresovaných aktérů, kteří aktivně přispívají k rozvoji oblasti kvality a společenské odpovědnosti organizací v České republice.