Účastníci

Seznam účastníků Platformy zainteresovaných stran CSR – v abecedním pořadí:

AFRY CZ s.r.o.

Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti poskytování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komunikace.

Udržitelnost je součástí strategie AFRY. Pracujeme tak, abychom byli maximálně odpovědnou společností. Mezi základní činnosti naší společnosti v oblasti společenské odpovědnosti patří:

Šetrná řešení pro budoucnost – globální cíle OSN pro udržitelný rozvoj jsou základem pro udržitelná řešení. Tři z nich jsou pro AFRY v každodenních aktivitách zcela zásadní – obnovitelné zdroje, inovace a infrastruktura a udržitelná města a obce.

Odpovědné podnikání – Kodex chování společnosti AFRY zahrnuje požadavky na transparentní obchodní etiku. AFRY se zavazuje neporušovat občanská práva a zcela odsuzuje korupci. Dále dodržujeme rovné pracovní podmínky a usilujeme o minimální dopad naší činnosti na životní prostředí.

Atraktivní zaměstnavatel – usilujeme o vysokou spokojenost zaměstnanců, větší podíl žen v ryze technickém světě. Díky otevřené komunikaci zvyšujeme vzájemnou důvěru. I díky tomu je u nás nulová tolerance šikany a jakékoli formy diskriminace.

Kontakt: afrycz@afry.com; tel. +420 277 005 500

www.afrycz.cz

Age Management z.s.

Posláním společnosti je napomáhat rozvoji age managementu v České republice. Hlavním cílem je iniciace změn postojů k věku, boj proti věkovým stereotypům a věkové diskriminaci.

Kontakt: Mgr. Michaela Kostelníková

e-mail: kostelnikova@agemanagement.cz

www.agemanagement.cz

Ahold Czech Republic a.s.www.albert.cz

Aramark s.r.o.
www.aramark.cz

ARMOR s.r.o.

Francouzská společnost ARMOR se za 100 let existence na trhu spotřebního materiálu vždy snažila a snaží zavádět nové technologie a podporovat všechny, kteří odpovědně přistupují k životnímu prostředí a chrání jej. S inovacemi přicházejí všechny divize společnosti ARMOR.

V současné době je ARMOR právem světovou jedničkou v termotransferové technologii a evropskou jedničkou ve výrobě inkoustových a tonerových kazet.

 
U laserových tonerů přichází ARMOR s unikátním programem OWA, který umožňuje firmám i institucím splnit požadavky společenské odpovědnosti na životní prostředí. Výsledný tzv. „Materiálový audit“ je užitečným nástrojem splňujícím kritéria pro posuzování ekologické aktivity. Je zpracován tak, aby bylo možno jej zahrnout do zprávy CSR. Laserové náplně OWA ARMOR jsou tak dokonalým příkladem principů cirkulární ekonomiky.

V České republice působí prostředním obchodní a logistické pobočky AMOR s.r.o. od roku 1997, která kromě České republiky a Slovenska zastřešuje i ostatní státy střední a východní Evropy.

Kontakt: Jan Mára, email: jan.mara@armor.cz

www.armor.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Zastupuje zájmy cca 264.000 podnikatelských subjektů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů. Aktuální vlastní (nedotační) projekty: young business, podnikání žen, rodinné firmy, řemesla, malý obchod. Zakladatel Koalice pro transparentní podnikání.

Kontakt: Eva Svobodová, MBA, e-mail: svobodova@amsp.cz

www.amsp.cz

Asociace muzeí a galerií České republiky

AMG je profesním sdružením muzeí a galerií v ČR a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v ČR, pořádání konferencí a seminářů, vzdělávání muzejních pracovníků a Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Rovněž realizuje akce pro veřejnost, např. Festival muzejních nocí a od roku 2015 pro návštěvníky muzeí soutěž Muzeum roku. Usiluje o všestranný rozvoj a hájí zájmy a práva muzeí a galerií v souladu s principy stanovenými Etickým kodexem ICOM.

Kontakt: Anna Komárková, amg@cz-museums.cz

www.cz-museums.cz

Asociace společenské odpovědnosti

Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového
sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou
odpovědnost a udržitelnost

Kontakt: Lucie Mádlová, email: madlova@a-csr.cz

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

AVPO ČR od roku 2010 zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které se hlásí k jejím hodnotám – transparentnosti, spolehlivosti a profesionality v ČR. Je klíčovým hráčem při tvorbě legislativy pro neziskový sektor a partnerem pro jednání s institucemi státní správy a samosprávy. AVPO ČR spravuje tzv. značku spolehlivosti, jejíž přínosem je posílení důvěry dárců v neziskové organizace a profesionalizace veřejně prospěšných organizací.

Kontakt: Alena Gmentová, email: gmentova@avpo.cz

www.avpo.cz

Business Leaders Forum

BLF je platformou pro společensky odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí. Pomáháme firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti (CSR), pořádáme setkání firemních leaderů, inspirujeme vysokoškolské studenty a ukazujeme přínosy CSR. Ve spolupráci s firmami, organizacemi a státními institucemi chceme společnými silami pracovat na smysluplných projektech s dlouhodobým přesahem.

Kontakt: Tereza Koucká, ředitelka, email: koucka@blf.cz, tel. +420 725 530 252

www.csr-online.cz

Bwindi Coffee s.r.o.

Bwindi Coffee je pražírna kávy sídlící ve Střelicích u Brna. Kromě kávy dováží z Ugandy také sušené tropické ovoce a kakaové boby na výrobu vlastní čokolády. Svou činností naplňuje principy myšlenky Direct Trade. Zboží nakupuje přímo od místních farmářů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Jako chráněná dílna dává Bwindi Coffee důstojnou práci zaměstnancům se zdravotním omezením a firemním zákazníkům tak může poskytnout náhradní plnění.

Kontakt: Emmanuelle Chauveau, coffee@bwindiorphans.org

www.bwindicoffee.cz

Byznys pro společnost

BpS je největší odborná platforma firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR. Přináší nové trendy a odborné know-how v klíčových tématech CSR svým členům; zastřešuje zapojení do celoevropských programů díky členství v evropské organizaci CSR Europe; organizuje konference a workshopy v oblasti CSR a udržitelného podnikání; realizuje programy firemního dobrovolnictví; nastavuje ve firmách reportování a měření CSR aktivit.

www.byznysprospolecnost.cz

Česká informační agentura životního prostředí

CENIA je resortní organizací Ministerstva životního prostředí, která shromažďuje, hodnotí, interpretuje a distribuuje data o životním prostředí České republiky za účelem tvorby a podpory výkonu státní moci v oblasti environmentální politiky. Veřejně dostupné informační systémy jsou na www.cenia.cz. V oblasti dobrovolných nástrojů environmentální politiky zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU.

Kontakt: Ing. Jarmila Cikánková, email: jarmila.cikankova@cenia.cz

www.cenia.cz

Česká obec sokolská

Kontakt: Marek Tesař, generální sekretář ČOS, tel.: 257007242, mtesar@sokol.eu

https://www.sokol.eu/

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
www.cbcsd.cz

Česká pošta, s.p.

Kontakt: Mgr. Marta Selicharová, CSR manažer, 724 058 024, selicharova.marta@cpost.cz

www.ceskaposta.cz

Česká spořitelna, a.s.

Jsme největší bankou v České republice s 4,74 miliony klientů, kteří denně využívají našich finančních produktů a služeb. Uvědomujeme si proto, jak důležitá je znalost finančního světa pro každého z nás. Abychom dobře rozuměli financím už od útlého věku, rozhodli jsme se pořádat vzdělávací programy určené pro žáky základních, středních a vysokých škol. Cílem našich programů je zvýšit finanční gramotnost dětí a mládeže a přispět tak k dobrému hospodaření celé rodiny. Pomáháme dobrým věcem. Více o našich projektech na našem webu.

Kontakt: Andrea Studihradová
email: astudihradova@csas.cz,
tel:
420 725 752 477
www.csas.cz

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Vedle vzdělávání se ČVUT zaměřuje rovněž na spolupráci s aplikační sférou v oblasti výzkumu, inovací a transferu technologií.

Kontakt: Mgr. Darja Elfmarková, email: darja.elfmarkova@cvut.cz www.cvut.cz

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Finanční centra a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty).
ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.

Kontakt: Eva Horuckova, 731423996, ehoruckova@csob.cz
www.csob.cz

Český svaz muzeí v přírodě
www.vmp.cz

Český výbor ICOM
network.icom.museum/icom-czech

CSR Consult s.r.o.

Kontakt: Martin WALTER, jednatel, tel.: 777400396, walter@csrconsult.cz
https://www.csrconsult.cz/

CSR Zlín

Poradenství a další služby v oblasti společenské odpovědnosti.

Kontakt: Zdenka Vymětalová, email: vymetalova@csr-zlin.cz
www.csr-zlin.cz

Czechinvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

www.czechinvest.cz

DIAMO, s.p.

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je právním pokračovatelem Československého uranového průmyslu. V současné době je jedinou organizací v České republice, zabývající se těžbou a zpracováním uranových rud za současné realizace zahlazování následků hornické činnosti a sanace ekologických zátěží z činnosti jiných průmyslových odvětví.

Kontakt: Ing. Marian Böhm, představitel s. p. pro jakost (PVJ), email: bohm@diamo.cz
www.diamo.cz

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace zřízená MŠMT a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání.

Kontakt: Ing. Tereza Fields, tel .: 221850121 email: tereza.fields @dzs.cz,
www.dzs.cz

Ekotema Group s.r.o.

Ekotema Group s.r.o. je inovační společnost zaměřující se na udržitelnost a ekologii.

Spravuje vlastní komunitu odborníků a provozuje zpravodajský portál envimagazin.cz.

Kontakt: Ing. Lukáš Žaludek, tel. 737 756 713, lukas.zaludek@ekotema.cz

https://ekotema.cz

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.
Kontakt: Ing. Radim Filák, tel. 724551757, e-mail: rfilak@eltma.cz
www.eltma.cz

EMPRESS, o.p.s.

EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací a vytváření a výměnu know-how. Cílem EMPRESS je podpora USV se zaměřením na podnikovou sféru. Našimi hlavními partnery jsou zástupci odborné veřejnosti v soukromém a veřejném sektoru i akademické sféře.

Kontakt: Pavel Růžička, email: pavel.ruzicka@empress.cz
www.empress.cz

Fair Venture s.r.o.

Kontakt: Dan HEUER, tel.: 728076613, dan@fairventure.cz
https://www.fairventure.cz/

FIRMA PRO ZDRAVÍ z.s.

Podporujeme projekty péče o zdraví zaměstnanců, inspirujeme a udělujeme certifikát Firma pro zdraví.

Kontakt: Mgr. at ThMgr. Yvona Hartlová, 602212454, info@firmaprozdravi.cz
firmaprozdravi.wixsite.com

Flagship Consulting Ltd.

Flagship je česko-britská komunikační agentura, která se zabývá strategií udržitelného rozvoje a nefinančním reportingem. Jde o první mezinárodní agenturu tohoto oboru v České republice. Společnost je data partnerem GRI, tvůrce standardů nefinančního reportingu, v ČR a na Slovensku. Poskytuje full-servisové služby velkým českým a mezinárodním firmám.

Kontakt: Sandra Feltham, email: info@flagship.cz

www.flagship.cz

goodooga s.r.o.

Kontakt: Ing. Matouš Pinkava, tel.: 775182938, matous.pinkava@nevyhazujto.cz

nevyhazujto.cz

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel. Členem HSR-ÚK mohou být HSR okresů, které jsou právnickou osobou a působí v okresech Ústeckého kraje.

Kontakt: Edita Mynaříková, DiS., mynarikova@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Zastřešujeme téměř 16 000 členů (právnických i fyzických osob).

Kontakt: Ing. Luděk Kašpar, e-mail: kaspar@komora.cz
www.komora.cz

Hubert Topinka

Kontakt: Hubert Topinka, tel.: 607503733, hubtop@volny.cz

IMS-Drašnar, s.r.o.

Česká rodinná firma s 28letou tradicí, která vyvíjí a vyrábí produkty z plastu s vysokou přidanou hodnotou určené zejména pro autoprůmysl.

Firma patří ve městě mezi významné zaměstnavatele. Prioritou firmy je vytvářet pro zaměstnance dobré pracovní podmínky, dodržovat rovný přístup ke všem, nepřipustit jakoukoli diskriminaci a korupční jednání. Považuje za důležité chovat se odpovědně ke svému okolí, šetrně k životnímu prostředí, podporovat akce pro děti a mládež, neziskové organizace (Děti ulice, Lékaři bez hranic, Unicef, sdružení Za jeden provaz), kulturní a sportovní akce (Festival Antonína Bennewitze, Smetanova Litomyšl, podporuje též nadějného českotřebovského juniorského závodníka v motokrosu atd.) Kontakt: Ing. Lucie Vejdová, jednatel, 464 622 133, vejdova@ims-sro.cz
www.ims-sro.cz

Institut personalistiky Vysoké školy ekonomické

VŠE v Praze je veřejnoprávní instituce, která poskytuje vzdělání, realizuje výzkum a řeší projekty aplikovaného výzkumu. INPER je spoluřešitelem projektu TA ČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR.

Kontakt: Zuzana Dvořáková, email: zuzana.dvorakova@vse.cz
www.inper.cz

Institut pro správné praxe, z.s.

Jsme cech obkladačů ČR a jako živnostenské společenstvo máme jako jeden z cílů tvorbu CSR jako prezentaci profesionality řemeslníků.

Kontakt: Eduard Justa, email: eduard.justa@gmail.com
www.institutpraxe.cz

IPSOS s.r.o.

Společnost IPSOS je přední agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice. Je jednou z nejrychleji se rozvíjejících a finančně úspěšných firem, která funguje v rámci jasně definovaných etických závazků a závazků ke klientovi. Již sedmým rokem IPSOS realizuje výzkum CSR & REPUTATION RESEARCH zjišťující význam společenské odpovědnosti, vliv CSR na reputaci firem a očekávání české veřejnosti a expertů od velkých firem působících v České republice. Finančně i profesionálně podporuje neziskové organizace a nadace. IPSOS realizoval např. výzkumné projekty pro Linku bezpečí, pro Ranou péči EDA, pro DEBRA ČR, pro organizaci Junák – český skaut, podporuje projekt MENTORING CHCIPOMOCI.info aj.

Kontakt: Tomáš Macků, Tomas.Macku@ipsos.com
www.ipsos.cz

Jihočeská agentura pro podporu podnikání, o. p. s.

JAIP je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.

Činnost společnosti spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech, společenské odpovědnosti, sociálních inovacích, financování energií aj.). Aktivně působí v oblasti projektové činnosti zaměřené na oblast CSR. V jižních Čechách JAIP organizuje cenu hejtmana za CSR.

JAIP provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa středoevropského informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Kontakt: Ing. Michaela Novotná, email: novotna@jaip.cz

www.jaip.cz

Jihomoravský kraj

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita, založená v roce 1919, dlouhodobě zaujímá co do počtu studentů pozici druhé největší vysokoškolské instituce v České republice – 10 fakult, 2 vysokoškolské ústavy a více než 200 kateder, to je v číslech Masarykova univerzita. Již řadu let se jí daří zastávat roli průkopníka udávajícího směr v mnoha oblastech vysokoškolského vzdělávání a díky širokému záběru svých aktivit se stala strategickým partnerem pro řadu reformních témat na národní úrovni.

Hlavním posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, díky kterému usiluje o zlepšení kvality života a rozvoj kultury společnosti. Toto poslání vychází ze třech základních hodnot – svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost, které jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity a tvoří základ vnitřní kultury. Principy udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti Masarykova univerzita zakotvuje rovněž do své připravované dlouhodobé strategie.

Masarykova univerzita již na poli společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje působí. Příkladem jsou projekty dobrovolnictví a humanitární pomoci (dárcovství krve, pomoc v postižených oblastech, sbírky pro hospice), zakomponování problematiky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do studijních programů nebo využívání pokročilého energetického managementu budov včetně využití zelených prvků a obnovitelných zdrojů energie. Masarykova univerzita rovněž usiluje o odpovědné zadávání veřejných zakázek. V roce 2018 obdržela od MPSV ocenění za zavádění principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v ČR. Veřejná zakázka na nákup reklamního textilu byla uvedena Evropskou komisí jako „best practice“ v oblasti Green Public Procurement.
Kontakt: Mgr. Marta Valešová, MBA, tel.: 549 491 016, kvestor@muni.cz
www.muni.cz

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi.

www.mendelu.cz

MENS SANA, z.ú.

Nezisková organizace MENS SANA z.ú. působí na území města Ostravy a v
regionu Moravskoslezského kraje již od roku 1996, tzn. již 24 let
poskytujeme profesionální služby lidem s duševním onemocněním a 9 let
lidem s traumatickým poškozením mozku. Hlavním oborem našeho působení je
poskytování registrovaných sociálních služeb – sociální rehabilitace a
podpora samostatného bydlení v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o
sociálních službách. Dále nabízíme lidem se zdravotním postižením
kognitivní rehabilitaci v Centru trénování paměti, socioterapeutické a
vzdělávací programy, volnočasové aktivity a pracovní rehabilitaci.
Zabýváme se prevencí negativních jevů ve společnosti, osvětou veřejnosti v
oblasti duševního zdraví, podporujeme, rozvíjíme sociální podnikání, jsme
zodpovědným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním. Naše motto je: „NECHCEME DÁVKY, CHCEME PRÁCI“.

Kontakt: Ing. Vojtěch Beck, e-mail: vbeck@menssana.cz

www.menssana.cz

Město Třinec
www.trinecko.cz

Ministerstvo kultury
www.mkcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO je od roku 2013 národním gestorem problematiky Společenské odpovědnosti organizací. Jedním k úkolů MPO je vypracovávat strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR).

www.mpo.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Ministerstvo je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Ministerstvu je podřízena Česká školní inspekce a řada přímo řízených organizací, z nejvýznamnějších jsou to: Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání.

Kontakt: Mgr. Alice Třísková, alice.triskova@msmt.cz, tel: +420 234 811 253
www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra
www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví

MZČR je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Je také ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami. Dále pro vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod.

www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj byl prvním krajem, který uspořádal soutěž o „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ (2009). Touto soutěží Moravskoslezský kraj podporuje odpovědné podnikání, poskytování služeb a udržitelný rozvoj stanovením klíčových a měřitelných kritérií. Výměna zkušeností probíhá mezi účastníky soutěže a zájemci o téma také na každoroční Konferenci, která je pořádána v prostorech Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Kontakt: Ing. Martina Prokopová, Ph.D., e-mail: martina.prokopova@msk.cz
www.msk.cz


Nadace Neziskovky.cz

Národní síť Zdravých měst ČR

NSZM je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda “místní Agenda 21” (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN.

Kontakt: Petr Švec, email: praha@nszm.cz
www.zdravamesta.cz

Reko s.r.o.

Firma REKO s.r.o. vyrábí ploché hnací řemeny a dopravní pásy již od roku 1992. V současné době zaměstnává firma 40 zaměstnanců a od roku 2000 je držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001. V roce 2016 získalo REKO s.r.o. 3. místo v programu Podnikáme odpovědně v kategorii rodinná firma.

Kontakt: Věra Navrátilová, email: navratilova@reko-sro.cz
www.reko-sro.cz

ROSSMANN, spol. s.r.o.

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích přibližně 3 500 prodejen a zaměstnává téměř 48 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 124 prodejen s přibližně 720 zaměstnanci.

Kontakt: Mgr. Olga Stanley, email: olga_stanley@rossmann.cz
www.rossmann.cz

Šance na vzdělání o.p.s.

Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, a to pomocí vzdělávacích, poradenských a konzultačních služeb. Osoby se zdravotním postižením podporujeme v sociálním a pracovním začleňování, nabízíme jim kariérové poradenství a vzdělávací programy, zprostředkováváme kontakt s personálními agenturami nebo přímo se zaměstnavateli.

Kontakt: Petra Ševčíková, email: petra.sevcikova@centrumandragogiky.cz
www.sancenavzdelani.org

Sdružení českých spotřebitelů

SČS si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí s důrazem na rozvíjení odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb.

Kontakt: Ing. Libor Dupal, email: scs@konzument.cz
www.konzument.cz

Sdružení pro oceňování kvality

Sdružení pro oceňování kvality (dále též SOK) je nevládní a nezisková organizace. Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v České republice. Na aktivitách SOK se podílejí i další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

Kontakt: Dalibor Matušinský , email: matusinsky@sokcr.cz
www.sokcr.cz

SOŠ a SOUT Třemošnice
www.sos-tremosnice.cz

Společenstvo kominíků ČR
www.skcr.cz

Svaz měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, sdružující přes 2 600 měst a obcí. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.

Kontakt: Jindra Tužilová, email: tuzilova@smocr.cz
www.smocr.cz

Svaz průmyslu a dopravy

SP ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

Kontakt: Vladimíra Drbalová, email: vdrbalova@spcr.cz
www.spcr.cz

T-Mobile Czech Republic a.s.

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Je integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení či partnerská řešení nejen pro firmy, ale i instituce a individuální zákazníky. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti a špičkové inovace v oblasti technologií.

T-Mobile Czech Republic, zakládající člen národní sítě UN Global Compact v České republice, klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Kontakt: Mgr. Simona Dřízhalová, senior specialistka vztahů s veřejností, 603400137, simona.drizhalova@t-mobile.cz
www.t-mobile.cz

Technické služby Opava s.r.o.

Technické služby byly založeny Městem Opava dne 20. 12. 1995. Historicky byly činnosti odpovídající péči o město převedeny již kolem roku 1900 na Těšínskou ulici. Po řadě reorganizací byly v roce 1960 zřízeny jako Technické služby města Opavy a v tomto rozsahu pracovaly až do založení Technických služeb Opava s.r.o. Dnes mají devět provozoven, kterými zajišťují správu a údržbu majetku města a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především ve městě Opavě.

kontakt: Ing. Martin Girášek, email: martin.girasek@tsopava.cz
www.tsopava.cz

Technické služby Tábor s.r.o.

Společnost Technické služby Tábor s.r.o. je 100% vlastněna městem Tábor a jako taková na trhu působí v roli veřejného zadavatele a zároveň plní sociální roli. Společenská odpovědnost je pro organizaci samozřejmostí a stále pracuje na zlepšování se v této oblasti. Mezi nejvýznamnější působení v CSR je oblast enviromentální a sociální.

Kontakt: Michal Polanecký

email: jednatel@tstabor.cz

www.tstabor.cz

Tiché spojení, s.r.o.

Tiché spojení, s.r.o. vyvinulo a provozuje svoji on-line platformu Tiché Spojení. Platforma umožňuje nejen přímý vizuální překlad znakového jazyka, ale i další služby jako textový přepis, chat a další. Tiché Spojení lze bezproblémově integrovat ke stávajícím technickým řešením společností a institucí bez potřeby zásahu do jejich nastavení a je významnou službou pro neslyšící a nedoslýchavé.

Kontakt: Petr Vlach

Email: vlach@tichespojeni.cz

http://tichespojeni.cz/cs/

Třinecké železárny, a.s.
www.trz.cz

Úřad městské části Praha 13

Městská část / Úřad městské části Praha 13 má 69 tis. obyvatel, 240 zaměstnanců Úřadu, vykonává přenesenou i samostatnou působnost.

Kontakt: Kateřina Černá, email: cernak@P13.mepnet.cz
www.praha13.cz

Vodafone Czech Republic a.s.

Mobilní operátor

Zuzana Holá, email: zuzana.hola@vodafone.com

https://www.vodafone.cz/

Vrátka, z.s.

Spolek Vrátka se celých deset let své existence zaměřuje na zaměstnávání osob s kombinovaným postižením. Práci jim dává zejména ve vlastních provozovnách, pekárně, kavárně, obchůdku s výrobky, trafikách, šicí dílně, salonu s pedikúrou a manikúrou, v bazaru s oblečením. Spolek klade důraz na vytvoření dobrého a příjemného prostředí k práci. V současnosti se soustředí na ekologickou stránku svého fungování. Nabízí například ke koupi bezobalový sortiment, omezuje používání plastu nebo využívá staré oblečení k další výrobě koberečků.

Kontakt: Bc. Irena Rybníčková, 737565011, rybnickova.irena@vratka.cz
www.vratka.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) nabízí bakalářské (Bc./BBA), magisterské (Ing./MSc./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy s více než 20 oborovými specializacemi, v prezenční, kombinované formě studia I a nově i v intenzivní kombinované formě studia II, kdy výuka probíhá ve 2-3 výukových blocích / akademický rok. Výuka je realizována v českém i anglickém jazyce pro téměř 3.000 studentů. VŠEM rovněž poskytuje programy celoživotního vzdělávání, specializované profesní a MOOC kurzy (Massive open on-line courses), zaměřené na široké spektrum oblastí. Kromě české akreditace MŠMT ČR, jsou programy akreditovány u Accreditation Council for Business Schools and Programs (USA) a The Association for Transnational Higher Education Accreditation (EU).

Kontakt: Natálie Marhoulová, natalie.marhoulova@vsem.cz
www.vsem.cz

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Posláním Vysoké školy podnikání a práva, a.s., je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se společenskou odpovědností. Dalším cílem školy je připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho souvislostech, včetně sociální dimenze. Management školy sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. Studium je proto velmi přizpůsobeno praxi a požadavkům zaměstnavatelů.

Kontakt: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., email: ruzena.petrikova@vspp.cz

www.vspp.cz