Odborné a vědecké články

Odborné a vědecké články

Informační odvětví portálu

Odborné a vědecké články

HRONOVÁ, Štěpánka. KUNZ, Vilém. Implementation of the sustainable enterpreneurship principles in corporate practice within the Czech republic and the systemic support of further expansion. In Martin Lukeš,  Ivana Svobodová, Jan Mareš, Jitka Srpová. Innovation management and  Corporate Sustainability 2015. Proceedings of the 3rd International  Conference. 1st ed. Prague: Oeconomica, 2015. s. 63-76, 10 s. ISBN  978-80-245-2092-6. KAŠPAROVÁ, Klára. Implementation of innovative practices in corporate social responsibility of Czech companies. In Martin Lukeš, Ivana  Svobodová, Jan Mareš, Jitka Srpová. Innovation management and Corporate  Sustainability 2015. Proceedings of the 3rd International Conference. 1st ed. Prague: Oeconomica, 2015. s. 108-117, 10 s. ISBN  978-80-245-2092-6.   Sustainable Development Solutions Network – Youth (2017). Youth Solutions Report – 1st edition.  New York: Sustainable Development Solutions Network – Youth. 50 projektů mladé generace, naplňujících Cíle udržitelného rozvoje SDGs.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.