program CAF
Informační odvětví portálu
 

Program Common Assessment Framework (CAF), neboli také Společný hodnotící rámec, je nástrojem Total Quality Management (TQM) vyvinutý veřejným sektorem pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Je vhodný pro zlepšování kvality služeb a fungování organizací ve veřejné sféře, především úřadů. Je výsledkem spolupráce ministrů států Evropské unie odpovědných za veřejnou správu. Z jejich pověření byl vyvinut Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA).

Program CAF slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Program CAF směruje organizace k využívání moderních nástrojů řízení vedoucích k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům. Program CAF je založen na hodnocení výkonnosti organizace, která vychází ze sebehodnocení.

Národní cena kvality ČR programu CAF nebyla pro rok 2024 vyhlášena.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.