program CAF

Rada kvality České republiky pracující v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, motivuje organizace podnikatelského i veřejného sektoru k využívání moderních nástrojů řízení vedoucích k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům.  Program CAF, který je součástí programů Národní ceny kvality České republiky a Rada kvality doporučuje organizacím je založen na hodnocení výkonnosti organizace. Hodnocení výkonnosti organizace je založeno na sebehodnocení a následném externím hodnocení.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu CAF není zpoplatněna.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Kategorie Národní ceny kvality České republiky – program CAF

Do Národní ceny kvality České republiky programu CAF se mohou hlásit orgány veřejné moci založené, zřizované nebo spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných prostředků; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.

Správní úřad, územní samosprávný celek, jeho orgán, sdružení či svazek obcí se může do Národní ceny kvality České republiky programu CAF zúčastnit pouze v případě, že jako účastník soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě dosáhl stupně „Organizace dobré veřejné služby (tzv. stříbrný stupeň)“ v kategorii Implementace modelu CAF.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu CAF není zpoplatněna.

Hodnocení – program CAF:

Hodnocení podle modelu CAF vychází z filozofie TQM a z principů modelu EFQM Excellence, který navrhla a do praxe uvedla Evropská nadace pro řízení kvality (European Foundation for Quality Management; www.efqm.org). Hodnocení Národní cena kvality České republiky program CAF probíhá dle kritérií stanovených v aplikační příručce Společného hodnoticího rámce CAF 2013, včetně zajištění bodového hodnocení s jemným rozlišením.

Proces programu CAF:

  1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Organizace vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu CAF.
  2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 31.7.2020, což je finální termín pro podání přihlášek.
  3. Sebehodnotící zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 30.9.2020.
  4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 31.12.2020. V programu CAF proběhne hodnocení na místě 1 den a budou zvoleni 2 hodnotitelé Národní ceny kvality České republiky programu CAF.
  5. Vyhodnocení – Rada pro hodnocení, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, stanovuje výsledné pořadí.
  6. Slavnostní předávání Národních cen proběhne z důvodu pandemie ve 2. čtvrtletí roku 2021.
  7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení programu CAF, včetně bodového hodnocení.

Dokumenty:

Statut

Přihláška – vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 31. července 2020 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz

Sebehodnotící zpráva

Publikace CAF 2013