Program Česká kvalita

Program Česká kvalita

Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002.

Aktuálně je v programu 23 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat čtyři základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.

2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.

3. Dodržování kvality musím být průběžně kontrolováno.

4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Seznam značek a správců značek Programu Česká kvalita

ZnačkaSprávce značky
CZECH MADE Česká společnost pro jakost
Ekologicky šetrný výrobek/službaCENIA
Bezpečná a kvalitní hračkaTechnický a zkušební ústav stavební
Bezpečné hračkyInstitut pro testování a certifikaci
Česká kvalita – NábytekAsociace českých nábytkářů
Osvědčeno pro stavbuSvaz zkušeben pro výstavbu
QZ – Zaručená kvalitaSOTEX GINETEX CZ
Práce postiženýchNadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“Česká obuvnická a kožedělná asociace
APEK – Certifikovaný obchodAsociace pro elektronickou komerci
SZUTEST – Product testedStrojírenský zkušební ústav, s.p.
Produktová certifikace – ESČElektrotechnický zkušební ústav
Kvalitní a bezpečná montáž – ESČElektrotechnický zkušební ústav
CGGAS
Certifikované služby IT – ESČElektrotechnický zkušební ústav
Hřiště – Sportoviště – Tělocvična – Ověřený provozKabinet pro standardizaci
Značka kvality v sociálních službáchAsociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
ITC certifikovaná kvalitaInstitut pro testování a certifikaci
Spolehlivá veřejně prospěšná organizaceAsociace veřejně prospěšných organizací ČR
Diamantová liga kvalitySvaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Komfortní obuvČeská obuvnická a kožedělná asociace
Životnost PLUSSdružení českých spotřebitelů

Dokumenty:

Usnesení vlády o programu podpory prodeje kvalitních výrobků

Zásady Programu Česká kvalita

Statut Řídícího výboru Programu Česká kvalita

Žádost o registraci do Programu Česká kvalita

Pro komunikaci se sekretariátem programu využijte následující mailovou adresu: ceskakvalita@csq.cz