Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Odborné akce Rady kvality

Zde najdete přehled akcí odborných sekcí Rady kvality ČR:

https://www.narodniportal.cz/wp-content/uploads/2020/09/AKCE-RK-CR_2020_09_kalendar_web.xlsx

Zde najdete dokumenty vztahující se k finanční podpoře odborných akcí a projektů z prostředků Rady kvality:

Postup při realizaci akcí a projektů odborných akcí Rady kvality ČR

Tabulka způsobilých výdajů Rady kvality ČR

Pravidla povinné publicity příjemců finančních prostředků rady kvality ČR

Zde najdete formuláře žádostí o podporu z finančních prostředků Rady kvality ČR:

Návrh realizace akce s mimořádným přínosem v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

Návrh na realizaci projektu odborné sekce

Návrh na spolupráci při organizaci akce s mimořádným přínosem v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje