Odborné akce Rady kvality ČR

Odborné akce Rady kvality ČR

Informační odvětví portálu

Zde najdete přehled akcí odborných sekcí Rady kvality ČR:

Přehled akcí podpořených Radou kvality ČR bude doplněno

Zde najdete dokumenty vztahující se k finanční podpoře odborných akcí a projektů z prostředků Rady kvality ČR:

(aktualizace k 12.1.2023)

Postup při realizaci akcí a projektů odborných akcí Rady kvality ČR

Tabulka způsobilých výdajů Rady kvality ČR

Pravidla povinné publicity příjemců finančních prostředků Rady kvality ČR

Zde najdete formuláře žádostí o podporu z finančních prostředků Rady kvality ČR:

Návrh realizace akce s mimořádným přínosem v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

Návrh na realizaci projektu odborné sekce

Návrh na spolupráci při organizaci akce s mimořádným přínosem v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.