Odborné akce Rady kvality ČR

Odborné akce Rady kvality ČR

Informační odvětví portálu

Zde najdete přehled akcí odborných sekcí Rady kvality ČR:

Přehled akcí podpořených Radou kvality ČR v roce 2023

Výstupy z podpořených projektů (publikace a analýzy) jsou k dispozici zde

Zde najdete dokumenty vztahující se k finanční podpoře odborných akcí a projektů z prostředků Rady kvality ČR:

Pravidla pro financování projektů odborných sekcí Rady kvality ČR z rozpočtu Rady kvality ČR na rok 2024 (aktualizace schválena 20. 9. 2023)

Přehled způsobilých výdajů – financování projektů odborných sekcí Rady kvality ČR z rozpočtu Rady kvality ČR na rok 2024

Žádost o finanční podporu projektu z rozpočtu Rady kvality ČR (na rok 2024)

Žádost o finanční podporu projektu na rok 2024 je možné podat v termínu od 1.9. do 30.10.2023 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz

Postup při realizaci akcí a projektů odborných akcí Rady kvality ČR

Pravidla povinné publicity příjemců finančních prostředků Rady kvality ČR

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.