81. zasedání Rady kvality ČR

7. prosince 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha