Řídící orgány Rady kvality ČR

Řídící orgány Rady kvality ČR

Informační odvětví portálu

Rada je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie a byla ustavena na základě usnesení vlády č. 458 ze dne 10. května 2000.

Radu řídí předseda Rady kvality České republiky, jmenován ministrem průmyslem a obchodu. Náklady a výdaje na činnost Rady kvality jsou finančně zajišťovány prostředky ze státního rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.

Členy Předsednictva Rady jsou předseda Rady, místopředsedové Rady, čtyři zástupci členů Rady, jeden zástupce Odborných sekcí Rady a jeden zástupce sekretariátu Národního programu Česká kvalita.

K zabezpečení svých odborných činností vytvořila Rada interní strukturu odborných sekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti, v rámci kterých svěřenou problematiku rozvíjejí a dávají impuls pro uskutečnění konkrétních aktivit a jsou schopny poskytnout Radě kvality nejen zpětnou vazbu, ale zároveň odborné posouzení příslušné problematiky s návrhem případného řešení.

Přehled odborných sekcí:

  • Kvalita v průmyslu (vč. obranného a bezpečnostního průmyslu), stavebnictví, energetice a dopravě
  • Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele
  • Kvalita ve veřejném sektoru
  • Kvalita a udržitelný rozvoj
  • Infrastruktura kvality
  • Kvalita v rodinném podnikání
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.