Implementace Evropské směrnice

Implementace Evropské směrnice

Informační odvětví portálu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu je nové legislativní opatření, které ukládá velkým podnikům povinnost pravidelně uvádět nefinanční informace o své činnosti. Cílem opatření je dosáhnout vyšší úrovně transparentnosti sociálních a environmetálních informací poskytovaných podniky ve všech odvětvích. Pravidelné reportování by firmám mělo usnadnit identifikování rizik udržitelnosti a vést ke zvýšení jejich důvěry investorů a spotřebitelů.Toto opatření se dle směrnice vztahuje pouze na určitou skupinu podniků. Týká se veřejně obchodních společností nad 500 zaměstnanců, s bilanční sumou vyšší než 20 milionů eur a čistým ziskem nad 40 milionů eur. Dle předpokladů se toto opatření v České republice dotkne přibližně 30 organizací. Směrnice nicméně nebrání členským státům, aby vyžadovaly uvádění nefinančních informací i od podniků, na které se tato směrnice nevztahuje.

Stát má povinnost transponovat směrnici do národní legislativy nejpozději do 6. prosince 2016. Podniky budou muset poprvé vykazovat své nefinanční informace za rozpočtový rok 2017.