Implementace Evropské směrnice

Implementace Evropské směrnice

Informační odvětví portálu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu je nové legislativní opatření, které ukládá velkým podnikům povinnost pravidelně uvádět nefinanční informace o své činnosti. Cílem opatření je dosáhnout vyšší úrovně transparentnosti sociálních a environmetálních informací poskytovaných podniky ve všech odvětvích. Pravidelné reportování by firmám mělo usnadnit identifikování rizik udržitelnosti a vést ke zvýšení jejich důvěry investorů a spotřebitelů.Toto opatření se dle směrnice vztahuje pouze na určitou skupinu podniků. Týká se veřejně obchodních společností nad 500 zaměstnanců, s bilanční sumou vyšší než 20 milionů eur a čistým ziskem nad 40 milionů eur. Dle předpokladů se toto opatření v České republice dotkne přibližně 30 organizací. Směrnice nicméně nebrání členským státům, aby vyžadovaly uvádění nefinančních informací i od podniků, na které se tato směrnice nevztahuje.

Stát má povinnost transponovat směrnici do národní legislativy nejpozději do 6. prosince 2016. Podniky budou muset poprvé vykazovat své nefinanční informace za rozpočtový rok 2017.

Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace k newsletteru proběhla úspěšně.
Oficiální portál
rady kvality ČR
Registrace selhala. Prosím, zopakujte akci.