Mezinárodní standardy pro byznys a lidská práva:

  • Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva (OSN)

Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva obsahují globální standard pro prevenci a řešení rizika nepříznivých dopadů souvisejících s obchodními aktivitami na lidská práva. Obecné zásady OSN představují nezávazný, nicméně mezinárodně široce uznávaný rámec, z něhož se vychází při dalším zpřesňování a zvyšování standardů v oblasti podnikání a lidských práv a zlepšování související praxe. Obecné zásady OSN byly jednomyslně schváleny Radou OSN pro lidská práva v červnu 2011. Český Národní akční plán pro byznys a lidská práva na období 2017 – 2022 z Obecných principů OSN vychází.

Česky: Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva

English: UN General Principles on Business and Human Rights

  • Směrnice OECD pro nadnárodní podniky (OECD)

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky obsahuje doporučení vlád nadnárodním podnikům. Poskytuje nezávazné standardy a zásady pro odpovědné obchodní jednání v globálním kontextu v souladu s platným právem a mezinárodně uznávanými standardy. Dodržování doporučení obsažených ve směrnici je ze strany podniků dobrovolné.

Česky: Směrnice OECD pro nadnárodní podniky

English: OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011 Edition)

  • Deset zásad UN Global Compact (OSN)

UN Global Compact představuje výzvu pro podniky, aby sladily své strategie a činnosti s deseti univerzálními zásadami týkajícími se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci, a aby podnikly kroky k prosazení společenských cílů a provádění cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Informace k možnostem připojení se k UN Global Compact jsou k dispozici na webu zde.

Česky: Deset zásad UN Global Compact

English: The Ten Principles of the UN  Global Compact