Metodické a výkladové příručky:

  • Můj podnik a lidská práva – Průvodce lidskými právy pro malé a střední podniky (EK)

Materiál Evropské komise je praktickou příručkou pro podniky v EU i mimo ni, které se snaží o zřetelnější začlenění lidských práv do svého podnikání. Vychází z Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva a převádí je do kontextu malých a středních podniků v Evropě.

Česky: Můj podnik a lidská práva – Průvodce lidskými právy pro malé a střední podniky

English: My Business and Human Rights – A guide to human rights for small and medium-sized enterprises

  • Odpovědnost podniků respektovat lidská práva – Interpretační příručka (OSN)

Interpretační příručka OSN má podpořit proces účinného provádění Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva. Příručka se zaměřuje na obecné zásady, které se zabývají odpovědností podniků respektovat lidská práva.

English: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretive Guide (UN)

  • Často kladené dotazy o Obecných zásadách OSN pro byznys a lidská práva (OSN)

Příručka slouží k vysvětlení pozadí a obsahu Obecných zásad OSN a jejich vztah k širšímu systému lidských práv prostřednictvím odpovědí na často kladené dotazy. Cílem je pomoci odborníkům i nováčkům orientovat se v Obecných zásadách OSN a zlepšit jejich chápání.

English: Frequently Asked Questions on the Guiding Principles on Business and Human Rights (UN)

  • Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků (OECD)

Dokument poskytuje praktickou podporu podnikům při provádění Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Vysvětluje doporučením OECD v oblasti náležité péče.

English: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

  • Genderové dimenze Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva (OSN)

Ženy a dívky zažívají nepříznivé dopady obchodních aktivit často nepřiměřeně a odlišně. Tato brožura vykládá každý princip Obecných zásad OSN z genderového hlediska. Zaměřuje se na lepší integraci genderové perspektivy v oblasti podnikání a lidských práv všemi zúčastněnými stranami.

English: Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights

Další materiály:

  • Studie týkající se požadavků náležité péče v dodavatelském řetězci (EK)

Studie byla vypracována pro Evropskou komisi a zaměřuje se na požadavky náležité péče pro identifikaci, prevenci, zmírňování a odpovědnost za porušování lidských práv. Studie identifikuje tržní postupy a vnímání regulačních možností, obsahuje přezkum předpisů, analýzu problémů, politických souvislostí a postupů intervence, které vyúsťují v definici čtyř návrhů možné regulace: žádná změna, nové dobrovolné pokyny, nové požadavky na reporting a povinné provádění due diligence jako právní standardu péče. Studie obsahuje rovněž posouzení možných dopadů regulace.

English: Study on due diligence requirements through the supply chain