Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Program Excelence

Rada kvality České republiky pracující v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, motivuje organizace podnikatelského i veřejného sektoru k využívání moderních nástrojů řízení vedoucích k dlouhodobě udržitelným vynikajícím výsledkům. Program EXCELENCE, který představuje nejvyšší ocenění Národní ceny kvality České republiky. Program EXCELENCE je založen na hodnocení výkonnosti organizace a je plně harmonizován s Modelem excelence EFQM. Hodnocení výkonnosti organizace je založeno na sebehodnocení a následném externím hodnocení.

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE je plně harmonizován s mezinárodním Modelem EFQM Recognised for Excellence. Úspěšní účastníci v Národní ceně kvality české republiky programu EXCELENCE obdrží dle počtu bodů národní a mezinárodní ocenění Recognised for Excellence (3 až 5 hvězd).

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu EXCELENCE není zpoplatněna.

Kategorie Národní ceny kvality České republiky – program EXCELENCE:

1. Podnikatelský sektor:

 • velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci,
 • střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci,
 • malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci,

2. Veřejný sektor (Za organizace veřejného sektoru se považují orgány veřejné moci založené, zřizované nebo spravované státem a veřejnoprávní korporace poskytující veřejné služby financované z veřejných prostředků bez ohledu na počet zaměstnanců; za financování z veřejných prostředků se nepovažuje dotace, návratná finanční výpomoc nebo grant.)

 • organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci,
 • organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci,
 • obce s rozšířenou působností,
 • ostatní obce.

 Proces programu EXCELENCE:

 1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Organizace bude vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu EXCELENCE.
 2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 17. 6. 2019, což je finální termín pro podání přihlášek.
 3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 15. 8. 2019.
 4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 10. 10. 2019. Dle velikosti organizace budou zvoleni hodnotitelé a doba hodnocení. V Národní ceně kvality České republiky v programu EXCELENCE mohou být zvoleni 2 až 5 hodnotitelů a doba externího hodnocení je 2 až 5 dní.
 5. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů.
 6. Slavnostní předávání Národních cen bude organizováno v rámci Listopadu – Měsíce kvality v České republice.
 7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení programu EXCELENCE, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

 1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Recognised for Excellence“ (platnost 2 roky)
 2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
 3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

NCK-CR_EXCELENCE_Statut

NCK-CR_EXCELENCE_Prihlaska