Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky,“ říká Eduard Muřický a dodává: „Národní ceny se tak podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci a tím přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky.“

Pro rok 2023 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen ČR,“ dodává Muřický, který vyzval soutěžící k účasti prostřednictvím videa.

23. ročník umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena kvality České republiky v programu START (bez kategorií),
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěží o Národní cenu kvality České republiky v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky,“ doplňuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Přihlášky je možné nově podávat až do 26. května 2023 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2023 na e-mailovou adresu bolko@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě proběhne od 1. června do 6. října 2023. V případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání od 18. září do 6. října 2023.

Ceny budou vítězům slavnostně předány dne 23. listopadu 2023.

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2023 naleznete pod příslušnými odkazy:

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE

Národní cena kvality České republiky – program START

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

INFORMAČNÍ LETÁKobecný přehled a výhody vstupu do soutěže

Vladimír Braun, jediný certifikovaný poradce EFQM v ČR, představuje přínos Národních cen ČR pro Vaši organizaci:

pozn.: video s panem Braunem bylo natočeno v roce 2022, proto v úvodu videa je zmíněn 22. ročník Národních cen ČR (nikoliv současný 23. ročník), ale na obsah videa tento fakt nemá žádný vliv

Ohlédnutí za minulým ročníkem Národních cen České republiky naleznete níže: