Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky,“ říká Eduard Muřický a dodává: „Národní ceny se tak podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci a tím přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky.“

Pro rok 2023 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen ČR,“ dodává Muřický, který vyzval soutěžící k účasti prostřednictvím videa.

23. ročník umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena kvality České republiky v programu START (bez kategorií),
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěží o Národní cenu kvality České republiky v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky,“ doplňuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2023 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2023 na e-mailovou adresu bolko@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě proběhne od 12. června do 6. října 2023. V případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání od 18. září do 6. října 2023.

Ceny budou vítězům slavnostně předány dne 23. listopadu 2023.

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2023 naleznete pod příslušnými odkazy:

Národní cena kvality České republiky – program EXCELENCE

Národní cena kvality České republiky – program START

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

INFORMAČNÍ LETÁKobecný přehled a výhody vstupu do soutěže

Ohlédnutí za minulým ročníkem Národních cen České republiky naleznete níže: