program START PLUS

Program START PLUS je zaměřen na výkonnost organizace. Hodnocení výkonnosti organizace je založeno na sebehodnocení organizace a následném hodnocení hodnotitelem. Sebehodnocením i nestranným hodnocením získá organizace celkový přehled o svém stavu a výkonnosti.

Program START PLUS lze doporučit všem organizacím, které chtějí zjistit současnou úroveň své výkonnosti, mají zájem o její trvalé zlepšování, chtějí pojmenovat své silné a oblasti pro zlepšování a chtějí zaměřit svou pozornost na oblasti, ve kterých se mohou zlepšit.

Organizace, která v programu START PLUS získá ocenění, posílí předpoklady pro svou účast v Národní ceně kvality České republiky program EXCELENCE.

Organizace mohou v Národní ceně kvality České republiky programu START PLUS v každé kategorii účastníků získat na základě dosaženého počtu bodů ocenění. Oceněním je diplom „Organizace způsobilá pro program EXCELENCE“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence – 2 hvězdy“.

Základní řídící dokument, který určuje pravidla ocenění je Statut.

Účast v Národní ceně kvality České republiky programu START PLUS není zpoplatněna.

 Proces programu START PLUS:

  1. Přihláška – Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky v PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Organizace bude vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče v programu START PLUS.
  2. Smlouva o hodnocení, kterou organizace obdrží po 31.7.2020, což je finální termín pro podání přihlášek.
  3. Podkladová zpráva – prázdný formulář pro hodnocení, do kterého uchazeč doplní informace pro externí hodnocení. Uzávěrka Podkladových zpráv je 30.9.2020.
  4. Hodnocení na místě – externí hodnocení v organizaci uchazeče proběhne do 31.12.2020. V Národní ceně kvality České republiky v programu START PLUS hodnotí 2 hodnotitelé a doba externího hodnocení trvá zpravidla 1 až 2 dny.
  5. Vyhodnocení – JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky, stanovuje konečné pořadí.
  6. Slavnostní předávání Národních cen proběhne z důvodu pandemie ve 2. čtvrtletí roku 2021.
  7. Zpětná vazba – Po slavnostním předávání obdrží všichni účastníci Zprávu hodnotitele. Zpráva hodnotitele představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení v programu START PLUS, včetně bodového hodnocení.

Výhody pro úspěšné organizace:

  1. Národní a mezinárodně uznávané ocenění „Organizace způsobilá pro program EXCELENCE“ a mezinárodní certifikát „Committed to Excellence“
  2. Externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšení
  3. Zařazení do mezinárodní databáze EFQM

Dokumenty:

Statut

Přihláška – vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte do 31. července 2020 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz

Podkladová zpráva

Průvodce pro účastníky – uživatelská příručka

Publikace Model START PLUS