Již 22. ročník Národních cen České republiky zná své vítěze. Ve středu je slavnostně vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. Letošní ročník měl tři hlavní kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v rodinném podnikání, za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a za kvalitu v programech START a EXCELENCE.

„Národní ceny patří mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění udělovaná v České republice. Jsou nedílnou součástí Národní politiky kvality ČR, jejíž účelem formovat a usměrňovat kvalitu prostředí a činností v oblastech života České republiky,“ uvedl předseda Rady kvality ČR a náměstek Sekce průmyslu a stavebnictví Eduard Muřický a dodal: „Je nepopiratelné, že kvalitu výrobku nebo služby si budete pamatovat mnohem déle než jeho cenu. A proto i jakákoliv podpora kvality, v tomto případě formou prestižních ocenění, je v dlouhodobém horizontu velmi dobrou investicí. “

Do soutěže o Národní ceny ČR se přihlásilo celkem 46 organizací, uděleno bylo 20 cen, z toho 7 zlatých, 7 stříbrných, 4 bronzové a vyhlášeni byli 2 absolutní vítězové. Vyhlášení výsledků ročníku 2022 se konalo v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu pod záštitou prezidenta ČR, předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedy vlády ČR.

Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než 80 zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví, zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se a rozvíjet.

„Počet soutěžících v letošním ročníku svědčí o tom, že organizace mají zájem o to, aby získaly objektivní pohled na úroveň svého přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ řekl 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler a doplnil: „Národní ceny pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci, která je provázená společensky odpovědným a udržitelným chováním, a tím přispívají ke konkurenceschopnosti organizací v České republice.“

„Hodnocení kvality rodinného podnikání je postaveno na vyhodnocení komplexity rodiny, rodinného podnikání a současně odpovídající struktuře správy majetku, která tuto komplexitu zvládá účinně řídit. Máme upřímnou radost, že se můžeme každoročně pochlubit desítkami soutěžících rodinných firem, které se nebojí poměřit svou kvalitu s ostatními. S hrdostí dnes vyhlašujeme vítěze a představujeme je veřejnosti. Letos jsme se navíc rozhodli udělit jednu mimořádnou cenu za celoživotní přínos ke kvalitě rodinného řemeslného podnikání,“ uvádí člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a jednatel rodinné společnosti Beznoska Petr Milata.

Výsledky Národních cen České republiky za rok 2022

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

 1. THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o.
 2. ICOM transport a.s.
 3. DELFY s.r.o.
 4. FYZIOklinika s.r.o.
 5. N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Mimořádná cena za celoživotní přínos rodinnému podnikání byla udělena Augustinovi Krystyníkovi − Kolařství Krystyník.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj
Kategorie Veřejný sektor

1. Technické služby Opava s.r.o.

2. Olomoucký kraj, KÚ Olomouckého kraje

2. Město Starý Plzenec, MÚ Starý Plzenec

Kategorie Soukromý sektor

1. Kaufland Česká republika v.o.s.

2. Tesco Stores ČR a.s.

3. ČEZ a.s.

3. OZO Ostrava s.r.o.

Absolutním vítězem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se stala společnost Technické služby Opava s.r.o., která získala ocenění „Společensky odpovědná organizace III. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability 3 Stars“.

Národní cena kvality České republiky, program START
Kategorie Soukromý sektor

 1. nanoSPACE s.r.o.
 2. ELFIUM s.r.o.

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE
Kategorie Věda, výzkum a vzdělávání

 1. MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva

Kategorie Veřejný sektor

 1. Městská část Praha 13, ÚMČ Praha 13
 2. Liberecký kraj, KÚ Libereckého kraje

Kategorie Soukromý sektor

 1. dm drogerie markt s.r.o.
 2. Kasko spol. s r.o.
 3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky se stala společnost dm drogerie markt s.r.o., která získala ocenění „Excelentní organizace“ a mezinárodní certifikát vydaný EFQM „Recognized by EFQM – 6 Stars“.

Záznam z celé akce můžete zhlédnout níže:

Krátké ohlédnutí z předání Národních cen ČR 2022

FOTOGALERIE:

Představení vítězů Národních cen ČR za rok 2022 na CNN Prima NEWS

Více informací k Národním cenám ČR: