Ocenění za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Národní ceny ČR se staly nedílnou součástí Národní politiky kvality ČR, jež vyjadřuje záměry a zaměření vlády České republiky ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky. Rada kvality České republiky zabezpečuje, aby se účel, obsah a … Pokračování textu Ocenění za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj