Rada kvality ČR vám s radostí představuje výroční článek o aktivitách a stěžejních projektech za rok 2023. Tento rok byl plný zajímavých událostí, akcí a projektů, které podporují rozvoj managementu kvality a společenskou odpovědnost organizací.

Podzim s kvalitou

7. Národní konference kvality a udržitelnosti

První akcí v rámci kampaně „Podzim s kvalitou“ byla 7. Národní konference kvality a udržitelnosti. Ta se uskutečnila ve Skleněném sále na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 14. září 2023. Konference, pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR, přilákala zástupce soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry.

Obsahem konference byly příspěvky týkající se činnosti Rady kvality ČR, Národního programu Česká kvalita, managementu kvality a udržitelnosti, a to od předních odborníků z řad veřejné správy, neziskových organizací a zástupců podnikatelského prostředí. V letošním roce vystoupily v rámci programu organizace Orkla Babice, TESCO, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a ARCADA.

Celý záznam z konference naleznete zde:

Den s Českou kvalitou

Dne 30. října 2023 proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu akce „Den s Českou kvalitou“, věnovaná správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita.

V letošním roce Rada kvality České republiky a Řídící výbor Národního programu Česká kvalita oznámily předání 16 ocenění výrobkům a službám v Národním programu Česká kvalita. Certifikáty opravňující k užívání značky převzali zástupci oceněných firem.  Národní program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které však musí garantovat zákazníkovi nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou. V případě zjištění problémů či porušení podmínek je značka odebrána. Česká kvalita je tak jedinou zárukou nákupu bezpečného zboží s nezávisle ověřenou kvalitou a současně i nezanedbatelnou konkurenční výhodou pro výrobce či poskytovatele služeb.

Více informací o akci naleznete zde v článku:

Záznam ze slavnostního předání:

Slavnostní vyhlášení a předání Národních cen České republiky za rok 2023

Vyvrcholením kampaně „Podzimu s kvalitou“ bylo slavnostní vyhlášení a předání Národních cen České republiky za rok 2023.

Věhlasné ocenění Národních cen České republiky, které zaštituje Ministerstvo průmyslu a obchodu v kooperaci s Radou kvality České republiky proběhlo dne 21. listopadu 2023 v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky Miroslava Plevného a dalších významných hostů.

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo bezmála 50 organizací. Celkově bylo uděleno 18 cen v podobě ikonických skleněných lvíčků z rodinné dílny Halama Glass. Oceněné organizace si odnesly 6 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových lvíčků včetně diplomů prokazujících úroveň jejich přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Současně byli vyhlášeni i 2 absolutní vítězové Národních cen České republiky.

Více informací o akci naleznete zde v článku:

Zde Vám přinášíme exkluzivní reportáž z celého večera:

Kvalita klíč k úspěchu – stěžejní projekty

Rada kvality ČR v letošním roce podpořila více než 60 projektů – vzdělávacích akcí, studií a odborných analýz včetně propagace stěžejních činností jako jsou Národní ceny ČR nebo Národní program Česká kvalita.

Toulky Českem budoucnosti

Ve spolupráci s Českou televizí a podporou Ministerstva průmyslu a obchodu vznikl osmidílný pořad „Toulky Českem budoucnosti“, jehož premiéra odstartovala 5. října na ČT 1 ve 21:00. V rámci osmidílného seriálu jsme se podívali za firmami a vědci, kteří už dnes předběhli svou dobu a svými objevy a prací mění svět a hrají v něm prim. A do jakých oblastí jsme tentokrát nahlédli?

Rada kvality ČR a MPO se podíleli na vzniku následujících epizod 

  • Obuvnictví: podívali jsme se do světa českého obuvnictví, zmapovali jeho historii a představili si úspěšné firmy, které stojí za kvalitními českými botami. Neopomenuli jsme nejslavnějšího českého ševce Tomáše Baťu a dopad jeho činnosti na český obuvnický průmysl.
  • Nábytkářství: diváci prozkoumali nejnovější výrobní procesy a  designové trendy v nábytkářství.
  • Tiskový a papírenský průmysl: co by byl svět bez tisku a papíru? Nová řada pořadu nás zavedla do kouzelného světa papírenského průmyslu.
  • Obnovitelná energie: s ohledem na aktuální trendy se nová řada věnovala i obnovitelné energii. Představili jsme české firmy, které přispívají k udržitelné energetické budoucnosti.
  • Polovodiče: prozkoumali jsme oblast polovodičů, který hraje klíčovou roli v elektronickém světě.

V rámci jednotlivých dílů vystoupili  – ministr průmyslu a obchodu Jozefa Síkelypředseda Rady kvality ČR a zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Eduard Muřický, 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler a ředitelka odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky Lucie Krčmářová.  Pořad tradičně vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR se zaměřením na Národní program Česká kvalita.

Jednotlivé epizody jsou již nyní k dispozici v iVysílaní České televize.

Českou kvalitu nenahradíš

Rada kvality ČR ve spolupráci se Sekretariátem Národního programu Česká kvalita připravili třetí řadu úspěšného online pořadu na CNN Prima NEWS „Českou kvalitu nenahradíš“. Pořad „Českou kvalitu nenahradíš“ je projekt zaměřený na podporu českého průmyslu a rozvoje regionů prostřednictvím značky Česká kvalita. Cílem je získat vyšší zájem o kvalitní české produkty a podpořit povědomí o značkách České kvality, zviditelnit kvalitní výrobky a služby šikovných firem i jednotlivců.

„Označení výrobků a služeb má i proexportní charakter, a to zejména u výrobků inovativních, s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích“, uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR.

V osmi dílech oblíbeného online pořadu jsme podívali na využití umělé inteligence v praxi, dále na automatizované prodejny, které jsou hybatelem dnešní doby a také jak společenská odpovědnost pomáhá organizacím růst. Letošní řada pořadu se mimo jiné věnovala udržitelnému designu v oblasti nábytkářství a také čím se máme řídit při výběru spolehlivých školních batohů pro naše děti.

Všechny rozhovory včetně článků k Národnímu programu Česká kvalita jsou již nyní k dispozici na speciálně vytvořené sekci na webu CNN Prima NEWS: https://cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-nenahradis.

Rada kvality ČR děkuje všem partnerům a podporovatelům za spolupráci v roce 2023 a těší se na společné projekty v roce 2024. S hrdostí a odhodláním budeme i nadále prosazovat principy kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v českém průmyslu.

Společně budujeme lepší a kvalitnější budoucnost.