Věhlasné ocenění Národních cen České republiky, které zaštituje Ministerstvo průmyslu a obchodu v kooperaci s Radou kvality České republiky proběhlo dne 21. listopadu 2023 v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky Miroslava Plevného a dalších významných hostů. Celým slavnostním večerem, během kterého byla udělena všechna ocenění, provázel moderátor Patrik Rozehnal.

Rada kvality České republiky je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie.

Akce proběhla pod záštitami, předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové a předsedy vlády České republiky Petra Fialy.

„Ocenění byla udělována v souladu s Národní politikou kvality České republiky, a to ve třech hlavních oblastech. Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE“, uvedl ministr průmyslu a obchodu, Jozef Síkela.

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo bezmála 50 organizací. Celkově bylo uděleno 18 cen v podobě ikonických skleněných lvíčků z rodinné dílny Halama Glass. Oceněné organizace si odnesly 6 zlatých, 5 stříbrných a 5 bronzových lvíčků včetně diplomů prokazujících úroveň jejich přístupu k uplatňování kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Současně byli vyhlášeni i 2 absolutní vítězové Národních cen České republiky. „Všem oceněným organizacím gratuluji k úspěchu a zároveň mne těší zájem organizací, které se v Národních cenách České republiky objevují opakovaně a chtějí úroveň kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti neustále posouvat na vyšší a vyšší úroveň. I tento fakt pro nás následně reflektuje zpětnou vazbu v podobě hodnoty, smyslu a přínosu ocenění jako takového“, uvedl Eduard Muřický, předseda Rady kvality České republiky.

Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Národní ceny kvality České republiky v programu EXCELENCE jsou udělovány na základě metodiky mezinárodních schémat EFQM uplatňovaných ve více než 80 zemích světa. „Organizace získají zpětnou vazbu v podobě komplexní zprávy zpracované hodnotiteli certifikovanými EFQM, která identifikuje silné stránky a oblasti ke zlepšení. Národní ceny České republiky zároveň napomáhají ke konkurenceschopnosti organizací“, poznamenal Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání jsou hodnoceny metodikou hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit. „Prostřednictvím tohoto ocenění je možno zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků“, uvedla Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.

Kompletní výsledky Národních cen České republiky za rok 2023

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

1. DELFY s.r.o.

2. MS ProTech s.r.o.

3. AVEFLOR a.s.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Kategorie Veřejný sektor

1. Město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice

2. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3. Charita České Budějovice

Kategorie Soukromý sektor

1. HSF System a.s.

2. Komerční banka, a.s.

3. Lidl Česká republika v.o.s.

3. SHM, s.r.o.

Absolutním vítězem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se stala společnost HSF System a.s.

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE

Kategorie Veřejný sektor

1. Řízení letového provozu České republiky, s. p.

1. Univerzita Palackého v Olomouci

3. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

Kategorie Soukromý sektor

1. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

2. ČEZ, a.s., divize jaderná energetika

2. PIERBURG s.r.o.

Absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky se stala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.