1. místopředseda Rady kvality České republiky, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler, vyhlásil jménem Rady kvality ČR, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2022.

Přihlášky je možné podávat do 17. července 2022 (v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 15. srpna 2022) na e-mailovou adresu sekretariátu Rady kvality ČR: sekretariatRKCR@mpo.cz.

22. ročník Národních cen České republiky umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících Národních cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programech EXCELENCE, START a CAF:
  • kategorie programu EXCELENCE: Veřejný sektor; Soukromý sektor (výroba a služby); Vzdělávání, věda a výzkum.
  • kategorie programu START: Veřejný sektor, Soukromý sektor.
  • kategorie programu CAF: Veřejný sektor.
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj:
  • kategorie Národní cena České republiky za CSR a udržitelnost: Veřejný sektor; Soukromý sektor (výroba a služby); Vzdělávání, věda a výzkum.
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Recognized by EFQM”, které využívá kritéria a dílčí kritéria nového Modelu EFQM z roku 2020.

Nový Model EFQM se přeměnil ze sebehodnotícího nástroje poskytujícího návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací na nástroj nabízející nezbytný rámec a metodiku, která pomáhá při změnách, transformaci a disrupci, jimž jednotlivci a organizace každý den čelí. Nový Model EFQM, pomáhá organizaci dosáhnout úspěchu díky změření pozice, na které se nachází na cestě k vytváření udržitelné hodnoty.

V Národní ceně kvality ČR, program EXCELENCE může soutěžit jakákoliv organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti. Tento program je určen zejména pro organizace s „nejvyšší úrovní vyspělosti“.

Účastník NCK ČR, programů EXCELENCE získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku, umístění a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Recognized by EFQM).

PŘIHLÁŠKA – Příjem přihlášek do 17. července 2022

Národní cena kvality České republiky, program START je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Qualified by EFQM”, které využívá kritéria nového Modelu EFQM z roku 2020.

Nový Model EFQM se přeměnil ze sebehodnotícího nástroje poskytujícího návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací na nástroj nabízející nezbytný rámec a metodiku, která pomáhá při změnách, transformaci a disrupci, jimž jednotlivci a organizace každý den čelí. Nový Model EFQM, pomáhá organizaci dosáhnout úspěchu díky změření pozice, na které se nachází na cestě k vytváření udržitelné hodnoty.

V Národní ceně kvality ČR, program START může soutěžit jakákoliv organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti. Program START je doporučený pro organizace účastnící se podobného hodnocení poprvé. Většinou slouží k přípravě organizace před vstupem do programu EXCELENCE.

Účastník NCK ČR, programu START získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku, umístění a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Qualified by EFQM).

PŘIHLÁŠKA – Příjem přihlášek do 17. července 2022

Národní cena kvality České republiky, program CAF (Společný hodnotící rámec), je mezinárodním rámcem pro hodnocení vyvinutý Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Program CAF slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Společný hodnotící rámec CAF vychází z Modelu excelence 2013.

Účastník NCK ČR programů CAF získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie.

PŘIHLÁŠKA – Příjem přihlášek do 17. července 2022

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact. Toto schéma uznávání EFQM vychází z Modelu excelence EFQM 2013. Organizace soutěžící v NC ČR za CSR získávají objektivní pohled na svoji úroveň plnění témat společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, na rozsah plnění svých závazků zohledňovat při svém rozhodování potřeby zainteresovaných stran. Jedná se vlastně o hodnocení odpovědnosti organizace za veškeré (ekonomické, ekologické i sociální) dopady její činnosti na společnost.

Účastník NC ČR za CSR a udržitelnost získá při splnění podmínek pro danou úroveň ocenění: diplom s uvedením roku a soutěžené kategorie a mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

PŘIHLÁŠKA – Příjem přihlášek do 17. července 2022

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání si klade za cíl poskytnout rodinným firmám (rodinným organizacím soukromého sektoru) zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky účastí v soutěži získají objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě. Specifikem ceny je zaměření se na interakci rodiny a podnikání, interakci mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem byznysu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Cena je určená pouze pro rodinné firmy soukromého sektoru, které ale samozřejmě mohou soutěžit v kategorii Soukromý sektor (výroba a služby) ostatních NC ČR.

Vítězové Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání obdrží diplom. Všichni účastnící obdrží pamětní list.

PŘIHLÁŠKA – Příjem přihlášek do 15. srpna 2022

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Podrobné informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2022, včetně přihlášek, harmonogramů, statutů a dalších dokumentů naleznete uceleně pod příslušnými odkazy níže:

Vladimír Braun, jediný certifikovaný poradce EFQM v ČR, představuje přínos Národních cen ČR pro Vaši organizaci:

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE

Národní cena kvality České republiky, program START

Národní cena kvality České republiky, program CAF

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

Krátký informační letáček k Národním cenám České republiky na rok 2022

Výsledky Národních cen České republiky za rok 2021 naleznete pro bližší představu níže: