17. února 2023 se otevřely brány Výstaviště v Brně odborníkům převážně z módního průmyslu a to na kontraktační veletrh STYL/KABO, tentokrát již šedesátý ročník. Při této příležitosti se také prezentovala jediná značka kvality pro textilní výrobky a služby v rámci Národního programu Česká kvalita – QZ – Zaručená kvalita.

Veletrh STYL/KABO je pro textilní a kožedělný obor svátkem, který se koná pravidelně dvakrát ročně, jak velí sezónní zvyklosti. Móda je dynamický obor, který se neustále přizpůsobuje trendům. Tím letošním je udržitelnost a omezení fast-fashion. Právě značka QZ – Zaručená kvalita plně podporuje tento trend, protože nezávislým ověřením kvalitativních parametrů přináší na trh výrobky s dlouhou životností a upozorňuje na jejich výjimečné vlastnosti.

Na veletrhu STYL/KABO byla značka prezentována velkým bannerem o rozměru 4 x 2 m zavěšeným ze střechy pavilonu. Pro zájemce o podrobnější informace byly na stáncích ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu) a CLUTEX – klastr technické textilie k dispozici informační letáčky a vitrína s vystavenými výrobky oceněných firem.

Značka byla prezentována také zástupcům a zástupkyním odborných středních škol, které veletrh navštívily. Cílem této aktivity bylo posilování důvěry ve značku a zájem o ni u mladé generace. Prezentace celkově se setkala se zájmem několika vystavovatelských firem a také z řad návštěvníků, kterým byly poskytnuty podrobnější informace. Díky finanční podpoře Rady kvality ČR se podařilo zviditelnit značku QZ – Zaručená kvalita na veletrhu, který přinesl i zvýšený zájem o podmínky pro získání značky pro její případné budoucí držitele.

Zdroj: SOTEX GINETEX CZ, z.s.

Více informací k Národnímu programu Česká kvalita naleznete zde: