QZ – ZARUČENÁ KVALITA

QZ – ZARUČENÁ KVALITA

QZ – Zaručená kvalita je označení textilních výrobků, které informovuje spotřebitele o výjimečných kvalitách označeného výrobku. Takto označený výrobek byl ověřen v nezávislé zkušební laboratoři testováním.

Značka „QZ – Zaručená kvalita” vznikla jako podpora odpovědných podnikatelů a obchodníků. Na českém trhu je značka „QZ – Zaručená kvalita” bezmála 20 let.

Informace o značce QZ – ZARUČENÁ KVALITA

Přehled oceněných produktů

Správce značky SOTEX GINETEX CZ, z.s.