Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR vyhlásily nový ročník Národních cen České republiky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a rodinných podniků. Přihlášky pro ocenění firem  a organizací je možné podávat do 17. května 2024 a v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2024. Slavnostní vyhlášení pak uskuteční 21. listopadu 2024 v Senátu.

„Národní ceny České republiky patří mezi jedno z nejprestižnějších ocenění, které mohou podnikatelé v naší zemi získat. Naším cílem je motivovat české firmy k hledání nových a chytrých řešení, společensky odpovědnému chování a udržitelnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky. „Pro rok 2024 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen České republiky,“ říká předseda Rady kvality České republiky a vrchní ředitel hospodářství na MPO Eduard Muřický, který pro soutěžící připravil videopozvánku.

Ve 24. ročníku mohou organizace soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

Účast v Národních cenách České republiky je zcela zdarma. Do soutěží v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky. Náš zkušený hodnotitelský tým je připraven poskytnout cílené rady a tipy na zvýšení konkurenceschopnosti podnikání jak živnostníků, tak firem. Neziskovým organizací a úřadům poradí, jak zvýšit kvalitu a efektivitu vnitřních procesů,“  doplňuje 1. místopředseda Rady kvality České republiky a ředitel podnikatelského prostředí na MPO Pavel Vinkler.

„Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je hrdým partnerem této prestižní soutěže a organizátorem již 4. ročníku Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání. Rodinné firmy jsou naší srdeční záležitostí již více jak 12 let. Představují segment, který se prokázal v mnoha krizích je odolnější, stabilní a transparentní. Rodinné firmy jsou budovány a předávány s láskou na další generace a když se nedaří, neodcházejí do zahraničí. Toho bychom si měli vážit. Ty nejlepší z nich chceme opět představit v letošním ročníku,“ říká členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Přihlášky je možné podávat do 17. května 2024 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2024 na e-mailovou adresu cizkova@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě se uskuteční od 3. června 2024 do 20. září 2024. V případě Národních cen za kvalitu v rodinném podnikání od 16. září do 6. října 2024.

Ceny budou vítězům slavnostně předány 21. listopadu 2024 v Senátu České republiky.

Leták se základními informacemi o soutěži naleznete ke stažení na tomto odkazu.

Více informací najdete zde v sekci Ocenění za kvalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj: