Ve středu 21. června 2023 se uskutečnilo 83. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, řídil předseda Rady kvality ČR Ing. Eduard Muřický.

V úvodu jednání byli účastníci seznámeni s nominací tří nových členů do Rady kvality ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo svou zástupkyní v Radě kvality ČR Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví jmenovalo Mgr. Lenku Hynštovou a sdružení EUROLAB-CZ jmenovalo Ing. Miroslava Vlasáka. Členové Rady uvedené nominace schválili.

První bod jednání byl věnován kontrole úkolů z minulé Rady, zejména plnění marketingové strategie Rady kvality ČR 2023 a plnění marketingového plánu Národního programu Česká kvalita 2023. Tajemnice Rady kvality ČR Lenka Štíplová představila marketingové aktivity Rady kvality ČR a MPO, které od minulého zasedání Rady proběhly, nebo jsou naplánovány do konce roku. Doplnil ji David Kubla z České společnosti pro jakost ve spojitosti s Národním programem Česká kvalita. Předseda Řídícího výboru programu Ing. Libor Dupal seznámil přítomné s publikací určenou zejména pro správce a držitele značek Logo Česká kvalita pro výrobky a služby – využití ve firemním marketingu a komunikaci, která vznikla za podpory Rady kvality ČR.

Další bod byl věnován informaci o dokumentu Národní politika kvality ČR 2023 – 2030. Dokument byl schválen usnesením vlády ze dne 14. června 2023 a Pavel Vinkler poděkoval všem zúčastněným za spolupráci při jeho zpracování.

Následující část jednání byla věnována rozpočtu Rady kvality ČR. Bylo konstatováno, že letošní rok byl z hlediska podpory akcí odborných sekcí Rady kvality ČR rekordní a podpořeno bylo přes 50 akcí.

„Na příští rok byla navržena a představena nová pravidla čerpání prostředků z rozpočtu, která mají za cíl zefektivnit administrativu spojenou s čerpáním finančních prostředků a stanovit nové limity pro podporu“, uvedl Eduard Muřický.

Následovala informace k průběhu Národních cen ČR, kterou představil Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání v MPO.

V roce 2023 se do soutěže o prestižní ocenění přihlásilo 25 organizací. Jsme rádi, že jsou mezi nimi renomované společnosti a že zejména kategorie EXCELENCE je letos velmi kvalitně obsazena, uvedl a představil další organizační milníky soutěže dle harmonogramu.

Závěrečný bod jednání byl věnován tradičním podzimním akcím spojeným s listopadem měsícem kvality. Rada kvality ČR schválila doporučení předsednictva změnit původní marketingový název „Listopad – Měsíc kvality“ na „Podzim s kvalitou“ s ohledem na skutečnost, že se odborné akce, které se orientují na oblast společenské odpovědnosti, udržitelnosti a kvality konají v rámci celého podzimního období, nikoli pouze v rámci jednoho měsíce – listopadu. Bylo představeno i logo, které bylo vytvořeno pro podzimní akce spojené s kvalitou.

V závěru byli členové Rady kvality pozváni na první z podzimních akcí – 7. Národní konferenci kvality a udržitelnosti, která proběhne 14. září 2023 ve Skleněném sále MPO.