Dne 24.6.2021 proběhla formou videokonference schůzka Platformy zainteresovaných stran CSR. Jednání se zúčastnilo cca 50 zástupců členů Platformy CSR, Rady kvality ČR, odborné sekce Rady kvality „Kvalita a udržitelný rozvoj“, MPO a dalších rezortů.

Jednání zahájila předsedkyně Rady kvality ČR a náměstkyně MPO Ing. Silvana Jirotková a v úvodu připomněla, že se jedná o první jednání Platformy CSR od začátku pandemie COVID 19.

V prvním příspěvku se Ing. Pavel Vinkler. Ph.D., 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání věnoval problematice Národních cen kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost. Nejprve zmínil průběh a výsledky ročníku 2020, které byly z důvodu bezpečnostní situace tentokrát vyhlášeny formou hybridního studia dne 19.5.2021 na MPO.  Poté představil změny, týkající se nového ročníku soutěže v roce 2021. Jedná se především o implementaci nového modelu EFQM 2020 a to do programů START a EXCELENCE. „Příprava na nový ročník znamenala kompletní přepracování dokumentů, vyplňování podkladů účastníky i samotné hodnocení se odehraje v rámci licencované platformy AccessBase“, uvedl Pavel Vinkler a připomněl, že termín přihlášek byl prodloužen do 25.6.2021. Dále zmínil plánované aktivity MPO v oblasti CSR, zejména 5. ročník Národní konference kvality a CSR (21.10.) a přípravu nového čísla Newsletteru CSR, které by mělo vyjít v září 2021.

Druhá prezentace se týkala aktuální informace k problematice odpovědného veřejného zadávání (dále OVZ). Informaci přednesl Mgr. Adam Gromnica z Ministerstva práce a sociálních věcí. V úvodu zmínil legislativu EU a ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dále se věnoval zásadám obsaženým v zákoně o zadávání veřejných zakázek a jejich souladu s principy 3E. MPSV se dlouhodobě věnuje oblasti OVZ a v rámci jejich projektů se daří tuto problematiku rozvíjet, a to nejen v oblasti vzdělávání – založení Institutu OVZ, příprava publikací a pomůcek pro zadavatele, tak i formou diskusí a dalších aktivit v rámci Platformy OVZ. „Jihomoravský kraj a město Brno jsou kandidátem na cenu PROCURA+AWARDS 2021,“ uvedl Adam Gromnica i přeshraniční zapojení tuzemských subjektů do uvedené problematiky. V závěru svého příspěvku zmínil i aktuální témata OVZ (cirkulární ekonomika, inovace, nákupy potravin) a také akce připravované MPSV k této problematice (www.sovz.cz). V rámci diskuse byla MPSV nabídnuta ze strany MPO a AMSP v rámci uvedené problematiky další spolupráce.

V průběhu dalšího jednání zazněla v podání Ing. Jiřího Vondráka, vedoucího oddělení dopadů regulace z MPO, informace o připravované revizi směrnice EU č. 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Evropská komise dne 21. 4. 2021 představila první návrh směrnice upravující povinnost firem reportovat data týkající se udržitelnosti – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Platnost revidované směrnice je plánována do konce roku 2022, společnosti budou mít povinnost poprvé použít revidovaná pravidla v roce 2024, tzn. za finanční rok 2023. Jiří Vondrák v rámci své prezentace postupně představil hlavní změny navrhovaného dokumentu, postoje zainteresovaných subjektů (HK ČR, SP ČR, ČBA, ČAP a KA ČR), pozici MPO a dále pozici ČR a MF jako gestora tématu. Po prezentaci se následně rozvinula diskuse, ve které zástupce MF Ing. Václav Tittelbach odpověděl na dotazy z pléna. Bylo konstatováno, že konkrétní diskuse budou ještě probíhat a pozice rezortů se bude v čase vyvíjet. V závěru jednání představil Pavel Vinkler novou předsedkyni odborné sekce RK ČR „Kvalita a udržitelný rozvoj“ Ing. Šárku Janků, Ph.D., která potvrdila záměr sekce prohloubit další spolupráci s Platformou CSR i MPO.

Prezentace z jednání:

Národní ceny za kvalitu a Národní cena za CSR 2020 a 2021 (Pavel Vinkler, MPO)

Aktuality z udržitelného zadávání veřejných zakázek (Adam Gromnica, MPSV)

Revize směrnice EU o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků – Nefinanční reporting (Jiří Vondrák, MPO)