Katedra podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze zkoumá dlouhodobou udržitelnost podnikání českých firem, v právě realizovaném výzkumu s názvem Udržitelné podnikání (Sustainable Corporate Responsibility, tzv. SCR).

Nové pojení konceptu SCR rozšiřuje obecně známé principy společenské odpovědnosti firem navíc o hledisko dlouhodobé udržitelnosti. A právě na to je zaměřen výzkum Katedry podnikání, který vede tým doc. doc. Ing. Jitky Srpové, CSc.

Vědecký přínos předkládaného výzkumného projektu spočívá v rozšíření známého konceptu CSR o časovou dimenzi a návrhy modelů SCR pro malé a střední podniky a pro velké organizace.

Do výzkumu máte možnost zapojit se aktivně, stačí věnovat 15 minut svého času. Dotazník ke stažení naleznete zde.

Vyplněné dotazníky zasílejte i s případnými dotazy paní doc. Ing. Jitce Srpové, CSc., vedoucí Katedry podnikání, e-mail: srpova@vse.cz.

Zadavatel dotazníkového šetření garantuje, že získané citlivé údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.  Blíže o projektu zde.