Společenská odpovědnost se postupně stává jednou ze zakotvených oblastí fungování každé úspěšné a konkurenceschopné organizace. Ve snaze zefektivnit opatření, kterými Česká republika podporuje a podněcuje snahy a konání odpovědných organizací, došlo k prospěšnému spojení tří významných partnerů, jakými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Rada kvality ČR.

Cílem Národní konference CSR, která se konala 17. října 2017 v Impact Hub Praha, bylo prezentovat současný stav společenské odpovědnosti v národním kontextu a poukázat na strategii a směr, kterým se Česká republika bude v této oblasti ubírat. Záměrem bylo také upozornit na probíhající operační programy obou ministerstev, které lze využít a propojit je s tématy společenské odpovědnosti.

Nejzásadnější úloha setkání však spočívala ve vytvoření prostoru pro dialog zainteresovaných stran CSR a získání zpětné vazby od zástupců organizací i dotčených institucí veřejné správy. Nosným tématem diskusí byly především náměty pro tvorbu nového strategického dokumentu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací“.

Podívejte se na výstupy z konference a prohlédněte si fotogalerii.

Výstupy z konference ke stažení
Závěrečná zpráva z konference CSR a OP .pdf stáhnout 
Fotogalerie  zprava z jaskdjfasdjkfskdjfljgg .zip stáhnout