Regulace digitálního prostředí je významným faktorem pro další rozvoj digitálních služeb a ústředním tématem se stává i správa a bezpečnost dat.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) realizovalo za finanční podpory Rady kvality ČR ve dnech 24. května až 21. června 2021 průzkum zaměřený na postoje spotřebitelů v ČR včetně toho, na jaké údaje jsou citliví a jakou roli pro ně bezpečnost dat hraje.

S výsledky průzkumu se můžete seznámit zde.

Sdružení českých spotřebitelů