Stavebnictví patří mezi odvětví, které je z hlediska běžného spotřebitele velmi náročné na rozlišení kvalitních materiálů a stavebních doplňků od těch nekvalitních. Zlepšit v tomto směru jejich pozici má za cíl značka Osvědčeno pro stavbu, která je součástí programu Česká kvalita, nad nímž má záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. „Naše značka dává jistotu pro výrobce, projektanta i budoucího uživatele stavby,“ řekl v rozhovoru CNN Prima NEWS Petr Kučera, předseda představenstva Svazu zkušeben pro výstavbu, který je správcem uvedené značky.

Informovanost spotřebitelů o kvalitě ve stavebnictví je zcela klíčová. Bydlení si lidé zpravidla pořizují na celý život, a tak je pro ně zásadní, aby bylo postavené z kvalitních a bezpečných stavebních materiálů, a bylo vybaveno trvanlivými doplňky. Žadatel o značku Osvědčeno pro stavbu musí vyhovět celé řadě požadavků, pravidel a regulí.

Při posuzování žádosti o udělení značky se zaměřujeme na sedm oblastí,“ řekl v rozhovoru CNN Prima NEWS Petr Kučera, předseda představenstva Svazu zkušeben pro výstavbu. Patří mezi ně mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, hygiena a ochrana zdraví, ochrana před hlukem, úspora energie a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Dohlížíme i po udělení značky

Svaz zkušeben pro výstavbu, který je správcem značky Osvědčeno pro stavbu, i po udělení certifikátu provádí pravidelný dozor. „V licenční smlouvě je uvedeno, že se provádí pravidelně jednou ročně. Výrobky se přezkouší nebo se dělá dozor nad systémem výroby,“ dodal Kučera. Důležitý je přitom pro správce značky také hlas spotřebitelů. „Pokud se některý ozve a je nespokojený, řešíme to,“ zdůraznil.

Značka Osvědčeno pro stavbu je určena jak pro výrobce běžného stavebního materiálu jako cihly, tvárnice, ale i pro výrobce součástí a doplňků, bez kterých se žádná stavba neobejde. Kritéria pro získání značky pak musí splnit každý bez výjimky. Jednou ze společností, která může své výrobky ocejchovat značkou Osvědčeno pro stavbu, je známý výrobce dveří a zárubní, firma Sapeli sídlící v Jihlavě.

„Certifikát jsme získali poprvé v roce 2013 a od té doby se nám ho daří obhajovat. A dá se říci, že tato značka pokrývá celý náš sortiment,“ řekl v rozhovoru CNN Prima NEWS Dušan Vrtal, předseda představenstva společnosti Sapeli. Podle něho je certifikační proces velmi náročný a dlouhý.

Nejsme Italové, jsme Češi

Je to dáno i tím, že dveře a zárubně si lidé nekupují na krátkou dobu. „Je to věc dlouhodobé spotřeby, která by měla sloužit minimálně 15 až 20 let. Spotřebitel tedy potřebuje nějaké ujištění, že firma dbá na kvalitu. Věnujeme se testování všech komponentů, které jsou na dveřích namáhány. Jak ploše dveří, tak závěsům nebo zámkům. Testujeme jejich odolnost například na 200 tisíc, nebo i 500 tisíc cyklů zavření,“ dodal Vrtal. Dveře podle něho musí být odolné i vůči drsnějšímu zacházení, kterého se obvykle dopouštějí menší děti nebo domácí mazlíčci.

Dušan Vrtal také připomněl začátky společnosti Sapeli na českém trhu. Její historie sahá až do období první Československé republiky, novodobá historie se začala psát v roce 1992. „Zpočátku název Sapeli evokoval něco italského. V tu dobu to byl skvělý marketingový tah, protože u nás byl hlad po zboží ze západu,“ vysvětlil. Později však jeho společnost začala akcentovat svůj český původ. „Trochu nám to (domnělý západní původ, pozn. red.) začalo vadit, protože jsme česká rodinná firma, a tak jsme se to začali snažit lidem říkat,“ dodal šéf společnosti Sapeli.

Rozhovor vznikl v rámci online pořadu „Českou kvalitu nenahradíš“.

Celý rozhovor můžete najít zde: https://cnn.iprima.cz/vyrobky-testujeme-na-pul-milionu-cyklu-zavreni-rika-sef-vyrobce-dveri-z-vysociny-32496