Veřejná on-line konzultace formou dotazníkového šetření probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Dotazník obsahoval 22 otázek. Výstupy z této on-line konzultace jsou již analyzovány a dle uvážení budou využity pro přípravu nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na roky 2019 – 2023.
Veřejná on-line konzultace byla umístěna na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, na Národním informačním portále o CSR, na oficiálním portále Agentury CzechTrade BusinessInfo.cz, dále byla veřejná on-line konzultace zaslána na ministerstva, asociace, svazy, vysoké školy s tím, aby byla volně šířena dále.
Veřejné on-line konzultace se zúčastnilo 52 % respondentů ze soukromého sektoru, 26 % respondentů z neziskového sektoru, zbývající respondenti byli ze státní správy a z místní samosprávy. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR. Z toho se více než 2/3 subjektů zabývají CSR déle než 4 roky. Respondenti vidí největší přínos CSR především v sociální oblasti (73 %), přínos v ekonomické oblasti vidí respondenti ve 32 %. Důležitou informací je fakt, že více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR. Průzkum ukázal, že hlavními informačními zdroji jsou internet, konference a školení. ,,Jako gestoři CSR proto nyní intenzivně pracujeme na nových webových stránkách www.narodniportal.cz s cílem jejich modernizace, zvýšení návštěvnosti a v neposlední řadě zajištění dostatečné bezpečnosti webu”, sdělil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO.
Vyhodnocení dotazníkového šetření ke stažení zde:
Průzkum CSR pro potřeby MPO ČR