loga Jihočeského kraje a Jihočeské agentury pro podporu inovací, o.p.s.

Jihočeský kraj ve spolupráci s JAIP, o.p.s. a Radou kvality ČR vyhlašuje čtvrtý ročník „Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (CSR) za rok 2022“. Do ocenění se mohou přihlásit firmy, neziskové organizace, obce a mikropodniky, které v roce 2022 realizovaly aktivity s pozitivním dopadem na společnost a životní prostředí.

Čelíme mnoha krizím, které prohlubují nerovnost a nejistotu. Podnikatelé jsou nuceni změnit tradiční a zavedené obchodní modely směrem k tvorbě udržitelné ekonomiky. Započatý proces transformace už nelze zastavit a na jeho konci zvítězí ti připravení. Pokud se firmy nebudou aktivně zajímat o témata udržitelnosti a snižování vlivu jejich aktivit na životní prostředí, musí počítat s negativními dopady na svou činnost.

Prokázání pozitivních účinků firemních aktivit z pohledu udržitelnosti bude konkurenční výhodou při získávání zakázek, dotací i úvěrů. Účast v ocenění Vám může pomoci být o krok napřed,“ říká Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

K přihlášení do ocenění stačí na webových stránkách www.oceneni-csr-jck.cz/ zvolit správnou kategorii a vyplnit sebehodnotící dotazník od 15. dubna do 15. června 2023. Zaslané podklady budou vyhodnoceny externími experty z Rady kvality ČR při MPO. Na podzim 2023 proběhne slavnostní vyhlášení.

„Naším společným cílem je vyzdvihnout příklady dobré praxe firem a společností, které se udržitelnosti aktivně věnují a poděkovat jim,“ uvádí Michaela Novotná, ředitelka JAIP.