Brněnské VIDA! science centrum hostilo v úterý 29. listopadu 2016 konferenci Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti – její 4. ročník zorganizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Smyslem konference bylo seznámit organizace veřejné i podnikatelské sféry a širokou veřejnost s filozofií společenské odpovědnosti a jejím přínosem pro rozvoj kvality života komunity a životního prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje. Mezi účastníky setkání nechyběli zástupci samospráv, úřadů, neziskových organizací nebo mediální sféry.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se v roce 2013 stal první institucí veřejné správy v ČR, která systém managementu společenské odpovědnosti certifikovala. V roce 2014 obdržel ocenění Národní cena ČR za společenskou odpovědnost v kategorii veřejná správa.

Na konferenci každoročně navazuje vyhlášení výsledků soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

Více informací zde: