Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Veřejné obhajoby MA21 2016

Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů.

Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce probíhají v říjnu 2016, v níže uvedených termínech. 18. 10. Kopřivnice 19. 10. Vsetín 24. 10. Litoměřice 25. 10. Křižánky 26. 10. Chrudim

Podrobné informace a podklady k akcím naleznete na speciálním přehledu ZDE.