Česká republika se na několik dní stala celosvětovým centrem v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelného podnikání. Na Summit Global Compact 2030, který se konal 4. května 2016 ve Veletržním paláci, se sjelo na 300 světových klíčových hráčů ovlivňujících celosvětovou budoucnost udržitelného podnikání. Summit pořádala národní síť UN Global Compact v ČR.

UN Global Compact je největší světovou iniciativou společenské odpovědnosti, zaštiťovaná OSN, která v ČR úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Radou kvality ČR. Pražský summit se konal rok od oficiálního podpisu memoranda o vzniku národní sítě UN Global Compact v ČR, jejíž hostitelskou organizací je Asociace společenské odpovědnosti.

Pražského summitu se zúčastnili zástupci jak vládního sektoru, tak i globálních společností, menších firem, nevládních organizací, i jednotlivci. Všichni měli vzácnou příležitost setkat a podělit se vzájemně o zkušenosti, využít nejlepší projekty pro zlepšení života lidí s ohledem na kvalitní a udržitelnou budoucnost. „Věříme, že Summit bude inspirovat soukromý, veřejný a neziskový sektor k intenzivnější spolupráci. Klademe důraz na praktickou využitelnost výměny globálního know-how skrze příspěvky světových osobností a špiček v oboru udržitelného podnikání, kteří v ČR doposud nevystoupili,“ říká Lucie Mádlová, která vede národní síť UN Global Compact v ČR.

Na úvodu summitu vystoupila výkonná ředitelka UN Global Compact, Lise Kingo, jež vyzdvihla důležitost nové globální agendy, Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a zásadní roli byznysu v jejich realizaci. Podporu národní síti UN Global Compact v České republice vyjádřil ve své úvodní řeči Jiří Havlíček, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Klíčovým řečníkem summitu byla Dr. Tererai Trent, vůdčí světová osobnost v oblasti vzdělávání a postavení žen ve společnosti. Její životní příběh se dotkl všech účastníků a mnohým z nich bezpochyby dodal větší víru a motivaci nejen do aktivit v oblasti udržitelného podnikání.

Summit byl rozložen do čtyř tematických panelů: Budoucnost korporátní udržitelnosti, Síla sociálních inovací, Klimatická opatření, Rovnost pohlaví v byznysu. V rámci panelů vystoupilo několik českých i zahraničních odborníků z oboru. V high-level panelu vystoupil se svým projektem Demokracie 2.1 Karel Janeček, jehož příspěvek sklidil velký úspěch. Jeho inovativní model volebního systému Demokracie 2.1 je založen na myšlence učinit hlasování efektivnější a výsledky více konsenzuální. Model tohoto hlasování je využíván již v několika městech a komunitách po celém světě, například v českých Říčanech, ale i v New Yorku.

Publikum zaujal také architekt Ian Bogle, výkonný ředitel (UK/Asia) Bogle Architects, který přednášel o významu moderních udržitelných staveb. Jelikož je prokázáno, že zeleň podporuje klidnou mysl a vytváří příjemnější prostředí pro žití i práci, snahou společnosti Bogle Architects je navrhovat inovativní udržitelné stavby (úřady, školky aj.) plné zeleně a podporovat tak pohodlí a dobrou náladu obývajících i pracovníků.

Sharon Doherty, ředitelka rozvoje lidských zdrojů Vodafone Group, hovořila k tématu genderové rovnosti a opatřením, která společnost Vodafone zavádí s cílem podpořit ženy v zaměstnání. Ve všech zemích, ve kterých Vodafone působí, a napříč všemi úrovněmi společnosti Vodafone poskytuje ženám 16 týdnů plně placené mateřské dovolené a zároveň jim umožňuje po dobu 6 měsíců po návratu do práce pracovat pouze 30 hodin týdně a to za plnou mzdu . Společnost Vodafone je také jedním z hlavních podporovatelů kampaně HeForShe, vyzývající muže k aktivitě v problematice genderové rovnosti.

Na summit navazovalo dvoudenní setkání zástupců evropských národních sítí UN Global Compact, které ve svých prostorách hostila společnost MSD, jeden ze signatářů principů UN Global Compact v České republice.

Více informací k pořádané akci a fotogalerii naleznete na stránkách Asociace společenské odpovědnosti.

lmLucie Mádlová – představitelka národní sítě UN Global Compact v ČR

leseLise Kingo – výkonná ředitelka UN Global Compact

Kopie - tereTererai Trent – vůdčí světová osobnost v oblasti vzdělávání a postavení žen ve společnosti

havlíčekJiří Havlíček – náměstek ministra průmyslu a obchodu

janečekKarel Janeček – zakladatel RSJ, autor volebního systému Demokracie 2.1

vodafoneSharon Doherty – ředitelka rozvoje lidských zdrojů Vodafone Group