Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Uzávěrka přihlášek do soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Přihlášky do II. ročníku soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost je možné zasílat nejpozději do 31.1.2017.

Bližší informace naleznete zde.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.